rekrutacja KPZS

Rekrutacja

Przyjmujemy zgłoszenia na V edycję Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych, który rozpocznie się we wrześniu 2025 roku.

Żeby zgłosić się na Kurs należy wypełnić i wysłać formularz:

OTWÓRZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po kliknięciu ostatniego przycisku („wyślij”) zostanie automatycznie wyświetlony ekran z potwierdzeniem wysłania.

Wysyłamy także wiadomość z potwierdzeniem na podany w formularzu adres e-mail. Jeśli w ciągu tygodnia nie otrzymacie Państwo mejla potwierdzającego, że dostaliśmy zgłoszenie, prosimy o kontakt na adres: fundacja@naszlaku.org (zwykle powodem jest błędny adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym).

Jeśli po wysłaniu zgłoszenia będą Państwo chcieli je zmodyfikować, proszę przysłać treść zmian przez e-mail pod adres: fundacja@naszlaku.org

Decydujące o przyjęciu na kurs jest spełnienie wymogów formalnych – ukończenie całościowego kursu psychoterapii oraz aktywność zawodowa w tym obszarze. W drugiej kolejności istotna będzie data zgłoszenia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które są w trakcie całościowego kursu psychoterapii (np. ukończą go przed zakończeniem pierwszego roku kursu PZS) i pracują w roli psychoterapeuty, mogą zostać przyjęte na kurs w wypadku pozytywnej decyzji kierownictwa kursu, co będzie rozpatrywane indywidualnie.