certyfikat

Uczestnicy kursu otrzymają dyplom ukończenia kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych.

Kurs może być przygotowaniem do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego po spełnieniu dodatkowych wymagań PTS (m.in. dodatkowe godziny superwizji, uczestnictwo w konferencjach PTS, zdanie egzaminu przed komisją certyfikacyjną PTS).

Kryteria do certyfikatu PTS: Polskie Towarzystwo Seksuologiczne