koszt kursu

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Koszt kursu psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”, edycja 29, VIII 2024 – VI 2029

  cena za rok w zł raty wysokość raty w zł termin płatności
Zgrupowanie 4500   4500 31 V 2024 r.
I  rok 7600  I rata 3000 X 2024 r.
     II rata 4600 II 2025 r.
II  rok 9100  I rata 4550 IX 2025 r.
     II rata 4550 II 2026 r.
III  rok 9100  I rata 4550 IX 2026 r.
     II rata 4550 II 2027 r.
IV  rok 9100  I rata 4550 IX 2027 r.
     II rata 4550 II 2028 r.
V  rok 9100  I rata 4550 IX 2028 r.
     II rata 4550 II 2029 r.
RAZEM 48500 RAZEM 48500  

 Zmiana ceny może nastąpić w sytuacji wysokiej inflacji (powyżej 10% r/r).

Koszt kursu obejmuje:

zgrupowanie (pełen koszt: zajęcia, zakwaterowanie, wyżywienie),

zajęcia dydaktyczne,

superwizje grupowe,

tzw. doświadczenie własne (grupowa terapia treningowa, genogram).

Osoby przygotowujące się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzytwie Psychiatrycznym obowiązane będa do zrealizowania odpowiedniej ilości superwizj indywidualnych oraz stażów, które nie wchodzą w program kursu i są zwykle płatne.

Zasady wnoszenia opłat

Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe organizatora, tj. Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków.

NR konta:

Alior Bank
FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
65 2490 0005 0000 4530 3824 2811

Wpłaty wnosi się na podstawie faktur wystawionych przez Fundację. Możliwe jest rozłożenie opłat na 4 raty (doliczana jest opłata około 5 %).

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku jest płatnikiem podatku VAT.