koszt kursu

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Koszt kursu psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”, edycja 28, VIII 2023 – VI 2028

  cena za rok w zł raty wysokość raty w zł termin płatności
Zgrupowanie 4000   4000 31 V 2023 r.
I  rok 7600  I rata 3000 X 2023 r.
     II rata 4600 II 2024 r.
II  rok 9100  I rata 4550 IX 2024 r.
     II rata 4550 II 2025 r.
III  rok 9100  I rata 4550 IX 2025 r.
     II rata 4550 II 2026 r.
IV  rok 9100  I rata 4550 IX 2026 r.
     II rata 4550 II 2027 r.
V  rok 9100  I rata 4550 IX 2027 r.
     II rata 4550 II 2028 r.
RAZEM 48000 RAZEM 48000  

 Zmiana ceny może nastąpić w sytuacji wysokiej inflacji (powyżej 10% r/r).

Koszt kursu obejmuje:

zgrupowanie (pełen koszt: zajęcia, zakwaterowanie, wyżywienie),

zajęcia dydaktyczne,

superwizje grupowe,

tzw. doświadczenie własne (grupowa terapia treningowa, genogram).

Osoby przygotowujące się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzytwie Psychiatrycznym obowiązane będa do zrealizowania odpowiedniej ilości superwizj indywidualnych oraz stażów, które nie wchodzą w program kursu i są zwykle płatne.

Zasady wnoszenia opłat

Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe organizatora, tj. Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków.

NR konta:

Alior Bank
FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
65 2490 0005 0000 4530 3824 2811

Wpłaty wnosi się na podstawie faktur wystawionych przez Fundację. Możliwe jest rozłożenie opłat na więcej rat (doliczana jest opłata).

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku jest płatnikiem podatku VAT.