koszt kursu

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Koszt kursu psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin”, edycja 27, VIII 2022 – VI 2027

  cena za rok w zł raty wysokość raty w zł termin płatności
Zgrupowanie 3500   3500 20 VII 2022 r.
I  rok 6600  I rata 2300 X 2022 r.
     II rata 4300 II 2023 r.
II  rok 7900  I rata 3950 IX 2023 r.
     II rata 3950 II 2024 r.
III  rok 7900  I rata 3950 IX 2024 r.
     II rata 3950 II 2025 r.
IV  rok 7900  I rata 3950 IX 2025 r.
     II rata 3950 II 2026 r.
V  rok 7900  I rata 3950 IX 2026 r.
     II rata 3950 II 2027 r.
RAZEM 41700 RAZEM 41700  

 Koszt kursu obejmuje:

zgrupowanie (pełen koszt: zajęcia, zakwaterowanie, wyżywienie),

zajęcia dydaktyczne,

superwizje grupowe,

tzw. doświadczenie własne (grupowa terapia treningowa, genogram).

Osoby przygotowujące się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzytwie Psychiatrycznym obowiązane będa do zrealizowania odpowiedniej ilości superwizj indywidualnych oraz stażów, które nie wchodzą w program kursu i są zwykle płatne.

Zasady wnoszenia opłat

Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe organizatora, tj. Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków.

NR konta:

BNP Paribas S.A
FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
50 1750 0012 0000 0000 4090 9923

Wpłaty wnosi się na podstawie faktur wystawionych przez Fundację. Możliwe jest rozłożenie opłat na więcej rat (doliczana jest opłata).

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku jest płatnikiem podatku VAT.