koszt kursu

Koszt kursu psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, edycja 23

Sierpień 2018 – czerwiec  2023

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe: 3.000,00 zł

I rok: 5.600,00 zł

II rok: 6.600,00 zł

III rok: 6.600,00 zł

IV rok: 6.600,00 zł

V rok: 6.660,00 zł

Łącznie koszt kursu: 35.000, 00 zł

 Koszt kursu obejmuje:

zajęcia dydaktyczne,

superwizje grupowe,

tzw. doświadczenie własne (zgrupowanie przed kursem, grupowa terapia treningowa, genogram, dialog terapeutyczny).

Zasady wnoszenia opłat

Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe organizatora, tj. Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków.

NR konta:

BNP Paribas S.A
FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
50 1750 0012 0000 0000 4090 9923

Wpłat należy dokonywać za każdy rok kursu w dwóch ratach, przy czym I rata powinna być wniesiona nie później niż we wrześniu (w I roku – w październiku), zaś druga – nie później niż w lutym. Opłata za zgrupowanie dydaktyczno – treningowe w Rabce powinna być wniesiona w całości przed terminem zgrupowania.

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku jest płatnikiem podatku VAT.