staż

W lutym 2019 r. Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku uzyskała akredytację dla ośrodka, w którym można zaliczyć 120 godzin stażu do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Warunki przyjęcia na staż

 • Rozpoczęty przynajmniej IV rok całościowego kursu psychoterapii z modułem terapii rodzin lub par, lub ukończony kurs całościowy w innym podejściu oraz rozpoczęty II rok szkolenia dotyczącego terapii rodzin lub par.
 • Rozmowa wstępna uzgadniająca szczegóły stażu z opiekunem stażu i kierownikiem Fundacji.

Program

 • Stażysta uczestniczy w procesie terapeutycznym minimum 4 – maximum 8 wybranych rodzin/par (2-4 sesje w tygodniu). Obserwuje przebieg terapii na ekranie monitora i omawia z terapeutami przebieg spotkania w przerwie sesji terapeutycznej. Terapie odbywają się zwykle co 2 tygodnie.
 • Stażysta przygotowuje podczas sesji notatki według przygotowanego wzoru.
 • Stażysta uczestniczy w zebraniach stażystów prowadzonych przez opiekuna stażu.
 • Stażysta uczestniczy w zebraniach zespołu i superwizjach klinicznych oraz zebraniu naukowym.

Dodatkowe ustalenia

 • Stażysta prowadzi dziennik stażu w którym osoba prowadząca terapię lub zebranie poświadcza jego obecność.
 • Wskazane jest, by po uzyskaniu liczby godzin umożliwiających zakończenie stażu (120h) stażysta kontynuował uczestnictwo w terapii do czasu zakończenia procesu terapeutycznego.
 • Na wniosek terapeutów stażysta może zostać zaproszony do współprowadzenia terapii rodzin/par. Warunkiem, który musi spełniać stażysta aby prowadzić rodziny w koterapii jest ukończony całościowy kurs psychoterapii oraz pozytywna ocena zespołu terapeutów jego dotychczasowej aktywności na stażu.
 • Terapeuta współprowadzący rodziny nazywany jest współpracownikiem. Informacje o nim umieszczane są na stronie internetowej Fundacji z opisem zespołu.
 • Stażysta-współpracownik jest zobowiązany do kontynuacji koterapii rodzin, które współprowadzi, aż do zakończenia tych procesów.

Zaliczenie stażu

 • Staż kończy się napisaniem pracy będącej opisem obserwowanego procesu terapeutycznego i omówieniem jej z terapeutami prowadzącymi opisywany proces.
 • Podsumowanie stażu odbywa się na zebraniu klinicznym.

Opłaty

Opłata za staż wynosi 123 zł (100zł+VAT)  miesięcznie przez cały czas trwania stażu.

Harmonogram

I wtorek miesiąca, godz. 13.00-14.30 Zebranie kliniczne z superwizją
III wtorek miesiąca, godz. 13.00-14.30 Zebranie kliniczne z superwizją
IV wtorek miesiąca, godz. 13.30-14.30 Zebranie naukowe
IV czwartki miesiąca godz. 13.00-14.00 Zebranie stażystów
Terapia rodzin/par, 4-8 procesów (8-16 spotkań w miesiącu) Zgodnie z kalendarzem terapii

Zgłoszenia proszę kierować do kierowniczki Fundacji, p. Anny Kazberuk

e-mail: fundacja@naszlaku.org

tel. 517 286 961