staż

Od lutego 2019 r. w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku można realizować staż dla psychoterapeutów do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Fundacja uzyskała akredytację w ramach której można zaliczyć 120 godzin stażu.

Warunki przyjęcia na staż

 • Rozpoczęty przynajmniej IV rok całościowego kursu psychoterapii z modułem terapii rodzin lub par, lub ukończony kurs całościowy w innym podejściu oraz rozpoczęty II rok szkolenia dotyczącego terapii rodzin lub par.
 • Rozmowa wstępna uzgadniająca szczegóły stażu z opiekunem stażu.
 • Przyjęcie na staż jest konsultowane z zespołem terapeutycznym w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do wspólnej pracy (np. relacja pacjent-terapeuta z członkiem zespołu Fundacji).

Program

 • Stażysta uczestniczy w procesie terapeutycznym minimum 4 – maximum 8 wybranych rodzin/par (2-4 sesje w tygodniu). Obserwuje przebieg terapii na ekranie monitora i omawia z terapeutami przebieg spotkania w przerwie sesji terapeutycznej. Terapie odbywają się zwykle co 2 tygodnie.
 • Stażysta przygotowuje podczas sesji notatki według przygotowanego wzoru.
 • Stażysta uczestniczy w zebraniach stażystów prowadzonych przez opiekuna stażu.
 • Stażysta uczestniczy w zebraniach zespołu i superwizjach klinicznych oraz zebraniu naukowym.

Pobierz szczegółowy opis stażu.

Pobierz ulotkę o stażu.

Dodatkowe ustalenia

 • Stażysta prowadzi dziennik stażu w którym osoba prowadząca terapię lub zebranie poświadcza jego obecność.
 • Po uzyskaniu liczby godzin umożliwiających zakończenie stażu (120h) stażysta może kontynuować uczestnictwo w terapii do czasu zakończenia procesu terapeutycznego.
 • Na wniosek terapeutów stażysta może zostać zaproszony do współprowadzenia terapii rodzin/par. Warunkiem, który musi spełniać stażysta aby prowadzić rodziny w koterapii jest ukończony całościowy kurs psychoterapii oraz pozytywna ocena zespołu terapeutów jego dotychczasowej aktywności na stażu.
 • Terapeuta współprowadzący rodziny nazywany jest współpracownikiem. Informacje o nim umieszczane są na stronie internetowej Fundacji z opisem zespołu.
 • Stażysta-współpracownik jest zobowiązany do kontynuacji koterapii rodzin, które współprowadzi, aż do zakończenia tych procesów.

Zaliczenie stażu

 • Staż kończy się napisaniem pracy będącej opisem obserwowanego procesu terapeutycznego i omówieniem jej z terapeutami prowadzącymi opisywany proces.
 • Podsumowanie stażu odbywa się na zebraniu klinicznym.
 • Po zaliczeniu stażysta otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu dla psychoterapeutów do certyfikatu.

Opłaty

Opłata za staż wynosi 300zł + VAT  miesięcznie do czasu zrealizowania programu stażowego (120 godzin). Opłata za kontytuację stażu wynosi 150 zł + VAT miesięcznie.

Ceny obowiązują osoby rozpoczynające staż po 1.11.2022 r.

Harmonogram

I wtorek miesiąca, godz. 13.00-14.30 Zebranie kliniczne z superwizją
III wtorek miesiąca, godz. 13.00-14.30 Zebranie kliniczne z superwizją
IV wtorek miesiąca, godz. 13.30-14.30 Zebranie naukowe
IV czwartki miesiąca godz. 13.00-14.00 Zebranie stażystów
Terapia rodzin/par, 4-8 procesów (8-16 spotkań w miesiącu) Zgodnie z kalendarzem terapii

Zgłoszenia

Aby zgłosić się na staż prosimy wypełnić i wysłać FORMULARZ.

Dodatkowe pytania proszę kierować do kierowniczki Fundacji, p. Anny Kazberuk

e-mail: fundacja@naszlaku.org

tel. 517 286 961