program

Program kursu obejmuje cztery moduły tematyczne: podstawowe umiejętności seksuologiczne, terapia indywidualna w leczeniu dysfunkcji seksualnych, terapia par z dysfunkcją seksualną oraz specjalistyczne zagadnienia w terapii seksuologicznej.

Tematyka poszczególnych zjazdów obejmuje zagadnienia przedstawione w poniższym sylabusie. Każde zagadnienie będzie omówione teoretyczne, ale przede wszystkim zostanie odniesione do praktyki klinicznej w ramach zajęć warsztatowych.

1. Kurs wprowadzający – podstawowe umiejętności seksuologiczne, edukacja seksualna

 • 1.1
  • Wprowadzenie – model integracyjnej psychoterapii zaburzeń seksualnych, dostosowanej do sytuacji, potrzeb i możliwości pacjenta.
  • Pokonywanie oporu w dialogu na temat seksu – po stronie pacjenta i terapeuty
  • Zdrowie seksualne
  • Niezbędna wiedza na temat seksualności człowieka. Wymiary seksualności.
  • Normy w seksuologii odniesione do praktyki klinicznej
 • 1.2
  • Rozwój seksualny – seksualność dziecka i dorosłego
  • Biologiczne podstawy fizjologii i patofizjologii funkcji seksualnych
  • Zróżnicowanie seksualne człowieka – tożsamość płciowa i seksualna, modele związków, nietypowe zachowania seksualne, różnice kulturowe
 • 1.3
  • Diagnoza seksuologiczna do psychoterapii w podejściu poznawczym, systemowym i psychodynamicznym
  • Elementy medycznej diagnostyki seksuologicznej
 • 1.4
  • Diagnoza w trakcie procesu terapeutycznego
  • Seksualność terapeuty, przeciwprzeniesienie i reakcja na przeniesienie erotyczne
  • Etyka zawodu seksuologa
  • Seks a przemoc
  • Seks a religia
 • 1.5
  • Edukacja seksualna dla osób dorosłych, w tym pacjentów, par
  • Poradnictwo seksuologiczne
 • 1.6
  • Mechanizmy poszczególnych zaburzeń seksualnych – perspektywa psychoterapeutyczna (poznawcza, psychodynamiczna i systemowa) i seksuologiczno-medyczna

2. Terapia indywidualna dysfunkcji seksualnych

 • 2.1
  • Wielowymiarowa diagnoza dysfunkcji seksualnych – od czynników biologicznych po społeczne
  • Metody edukacyjne – zdrowa i przynosząca satysfakcję seksualność
  • Metody skoncentrowane na objawach a metody skoncentrowane na osobie (lub parze).
 • 2.2
  • Terapia dysfunkcji w podejściu psychodynamicznym
  • Terapia dysfunkcji seksualnych w podejściu poznawczym
  • Łączenie podejść i metod pracy z pacjentem.
 • 2.3
  • Metody terapii seksualnej w leczeniu konkretnych dysfunkcji seksualnych mężczyzn i kobiet: obniżone pożądanie seksualne, zaburzenie reakcji genitalnej.
 • 2.4
  • Metody terapii seksualnej w leczeniu konkretnych dysfunkcji seksualnych mężczyzn i kobiet: pochwica i dyspareunia, orgazm przedwczesny, zahamowanie orgazmu.
 • 2.5
  • Zaburzenie rozwoju psychoseksualnego – niedojrzałość seksualna i stymulowanie rozwoju seksualnego
  • Metody biologiczne w leczeniu zaburzeń seksualnych.
 • 2.6
  • Nadużycia – sprawca, ofiara, świadek.
  • Rola urazów psychicznych w problematyce dysfunkcji seksualnych.


3. Terapia par z dysfunkcją seksualną

 • 3.1
  • Seksualność w związkach. Jakość relacji partnerskiej.
  • Specyfika pracy seksuologicznej z parą. Modele prowadzenia diagnozy i wstępnej interwencji
  • Edukacja seksualna pary – jak rozmawiać o seksie
  • Praca seksuologiczna z parą w różnych podejściach – od edukacji po terapię systemową
  • Cykl życia rodziny a seksualność.
  • Patologia życia rodziny. Kazirodztwo.
 • 3.2
  • Poznawczo-behawioralny model terapii seksualnej
  • Terapia seksualna. Metody treningowe.
  • Interakcyjne dysfunkcje seksualne
 • 3.3
  • Systemowe modele terapii pary z dysfunkcją seksualną
  • Praca z parą jednopłciową
 • 3.4
  • Psychodynamiczna terapia seksuologiczna par, uwzględniająca problematykę zaburzeń przywiązania
 • 3.5
  • Utrata pożądania w związku partnerskim.
  • Problemy pary związane z chorobą, ciążą, niepłodnością, utratą atrakcyjności fizycznej.
  • Pozytywna edukacja seksualna – możliwość utrzymania żywej relacji seksualnej w długoterminowej relacji partnerskiej
 • 3.6
  • Nieskonsumowany związek.
  • Kryzys w relacji partnerskiej.
  • Problematyka nietypowych preferencji seksualnych partnerów relacji seksualnej.
  • Problematyka zdrady. Promiskuityzm. Poliamoryzm.


4. Specjalistyczne zagadnienia w terapii seksuologicznej

 • 4.1
  • Terapia afirmatywna, wspieranie rozwoju i terapia osób doświadczających stresu mniejszościowego.
  • Niedojrzałość seksualna. Diagnoza, metody terapeutyczne.
 • 4.2
  • Terapia preferencyjnych i niepreferencyjnych sprawców przemocy seksualnej.
 • 4.3
  • Uzależnienia a seksualność.
  • Terapia pacjentów z zespołem hiperseksualności.
 • 4.4
  • Praca z osobami transpłciowymi. Dysforia płciowa.
  • Wspieranie ustalania i ujawniania tożsamości płciowej. Proces tranzycji.
 • 4.5
  • Zaburzenie osobowości a seksualność.
  • Choroby psychiczne a seksualność.
  • Terapia osób żyjących z HIV i innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową.
 • 4.6
  • Seksuologiczne grupy terapeutyczne.
  • Seksuologiczne grupy wsparcia.
 • 4.7
  • Egzamin praktyczny i teoretyczny
  • Podsumowanie szkolenia.