W skład kadry dydaktycznej włączone są osoby praktykujące psychoterapię i uczące psychoterapii w różnych podejściach (poznawczym, analitycznym, systemowym), oraz posiadające wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń seksualnych.

Kierownictwo merytoryczne szkolenia: dr Łukasz Müldner-Nieckowski (specjalista seksuolog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS, superwizor PTP) we współpracy z prof. Bogdanem de Barbaro (psychoterapeuta, superwizor PTP).

Zajęcia prowadzą także między innymi: Arkadiusz Bilejczyk (superwizor PTS), Daniel Cysarz (superwizor PTS), Beata Pawlak-Jordan (superwizor PTS), Grzegorz Iniewicz (superwizor psychoterapii PTP), Bartosz Grabski (specjalista seksuolog, psychoterapeuta, FECSM), Bernadetta Janusz (superwizor psychoterapii PTP), Mariusz Furgał (superwizor-aplikant psychoterapii PTP), Małgorzata Pogorzelska (Psychoterapeuta CBT, seksuolog Kliniczny), Jacek Prusak SJ (Psychoterapeuta PTP, doktor psychologii, teolog), Sławomir Jakima (specjalista seksuolog, psychoterapeuta, superwizor PTS), Ewa Małachowska (psycholog, psychoterapeuta, superwizor PTS).