kadra

W skład kadry dydaktycznej włączone są osoby praktykujące psychoterapię i uczące psychoterapii w różnych podejściach (poznawczym, analitycznym, systemowym), oraz posiadające wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń seksualnych.

Kierownictwo merytoryczne szkolenia: dr Łukasz Müldner-Nieckowski (specjalista psychiatra i seksuolog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS, superwizor PTP) we współpracy z prof. Bogdanem de Barbaro (psychiatra, psychoterapeuta, superwizor PTP).

Zajęcia prowadzą także między innymi: Arkadiusz Bilejczyk (psychoterapeuta PTTPB, superwizor PTS), Daniel Cysarz (psychoterapeuta PTTPB, superwizor PTS), Grzegorz Iniewicz (psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP), Marta Dora (seksuolog kliniczny), Bernadetta Janusz (psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP), Mariusz Furgał (psychoterapeuta, superwizor-aplikant psychoterapii PTP), Małgorzata Pogorzelska (psychoterapeuta PTTPB, seksuolog kliniczny), Jacek Prusak SJ (psychoterapeuta PTP, doktor psychologii, teolog), Sławomir Jakima (specjalista seksuolog, psychoterapeuta, superwizor PTS), Zuzanna Sochacka (psychoterapeuta, seksuolog kliniczny)