V rok

V ROK ZAJĘĆ (wrzesień – czerwiec)

Zajęcia w czasie V roku składają się z trzech części:

  • Analiza genogramów, cz. II. Spotkanie odbywa się w grupach kilkuosobowych. Dla każdego uczestnika to spotkanie to 3 godziny pracy indywidualnej.
  • Zajęcia wykładowo–seminaryjne: „Terapia rodzin, cz. IV”.
  • Zajęcia superwizyjne. Zajęcia te odbywają się co miesiąc, w kolejne weekendy od stycznia do czerwca Każde spotkanie to 16 45-minutowych godzin lekcyjnych.

I. wrzesień

Analiza własnych genogramów, cz. II, 16 godzin, praca w podgrupach


II. październik

Terapia par, cz. I, 16 godzin lekcyjnych


III. listopad

Terapia par, cz. II, 16 godzin lekcyjnych


IV. grudzień

Terapia rodzin w uzależnieniach, 8 godzin lekcyjnych

Problemy seksualne w terapii rodzin i terapii par, 8 godzin lekcyjnych


SUPERWIZJA GRUPOWA TERAPII RODZIN

V. styczeń

Superwizja grupowa, 16 godzin lekcyjnych


VI. luty

Superwizja grupowa, 16 godzin lekcyjnych


VII. marzec

Superwizja grupowa, 16 godzin lekcyjnych


VIII. kwiecień

Superwizja grupowa, 16 godzin lekcyjnych


IX. maj

Superwizja grupowa, 16 godzin lekcyjnych


X. czerwiec

Superwizja grupowa, 16 godzin lekcyjnych