program

home

program

prelegenci

opłaty

zgłoszenie

kontakt

Doroczna konferencja Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU

PARA MIĘDZY PARADYGMATAMI

Czy widzimy to, poprzez co patrzymy? Czy paradygmat, którym myślimy o parze, wpływa na to, co dostrzegamy, a co pomijamy? W czym teorie nam pomagają, a co mogą odbierać?

Konferencje organizowane przez Fundację mają od dziesięciu lat jedną łączącą je cechę. Jest nią odniesienie do praktyki klinicznej, oparcie o konkretne przykłady kliniczne. Praktyka dzieje się jednak zawsze przez pryzmat jakiejś teorii lub ich kompilacji, przez pryzmat paradygmatu, w którym zanurzony jest umysł terapeuty. Istnieje wiele paradygmatów, w których można zobaczyć i opisać pary. Podczas tegorocznej konferencji będziemy starali się badać, jak paradygmat terapeuty kształtuje jego widzenie. Dr Arlene Vetere zaprezentuje rozumienie z perspektywy narracyjnej a dr hab. Mariusz Furgał – z perspektywy systemowo-psychodynamicznej. Następnie Hanna Pinkowska Zielińska i dr Bartosz Zalewski zaprezentują wyniki swoich badań przeprowadzonych wśród polskich terapeutów z różnych paradygmatów na temat przeciwskazań do podejmowania terapii par. Komentarz do trzech wystąpień na zakończenie przedstawi profesor Bogdan de Barbaro