2016, Pacjent identyfikowany

ipdoroczna konferencja Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku

Pacjent (identyfikowany?) w terapii rodzin i par.

Kraków, 12 marca 2016 r.

 

Wystąpienia wygłosili:

Katarzyna Schier, Parentyfikacja seksualna. Kto jest pacjentem identyfikowanym w rodzinie?

Mariusz Furgał, Pacjent identyfikowany? Kto kogo identyfikuje? Zmienność identyfikacji w rodzinach psychosomatycznych.

Jerzy Pawlik, Co jest identyfikowane? Terapia w grupie jako alternatywa dla terapii rodzin i par.

Bezpośrednio po konferencji odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Wieczorem, odbyło się nieformalne spotkanie przy muzyce na barce Augusta.