O FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” powstała z inicjatywy zespołu Zakładu Terapii Rodzin, Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inspirowała nas narastająca potrzeba działań wobec coraz trudniejszej emocjonalnej sytuacji polskich rodzin i małżeństw. Problemy rodzin natrafiają na brak wystarczającego do niesienia skutecznej pomocy zaplecza społecznego, a nawet brak świadomości społecznej co do rozległości i wagi problemu. Celem działania Fundacji jest podejmowanie inicjatyw społecznych prowadzących do rozwoju terapii rodzinnej i małżeńskiej  Polsce, a także propagowanie wiedzy na temat psychoterapii, możliwości zapobiegania za jej pomocą trudnym problemom a także rozwiązywania ich. W związku z tym, nasza działalność w szczególności adresowana jest do osób szkolących się w terapii rodzinnej bądź ją praktykujących

Poza szeroko rozumianą aktywnością szkoleniową, edukacyjną i badawczą  prowadzimy działalność terapeutyczną, konsultacyjną i mediacyjną w rodzinach, małżeństwach i wśród innych blisko emocjonalnie związanych osób.

Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami i instytucjami, którym nasze cele są bliskie.