Rekrutacja

REKRUTACJA NA DRUGĄ EDYCJĘ KURSU (2019 – 2021).

Żeby zgłosić się na kurs psychoterapii należy wypełnić i wysłać formularz:

OTWÓRZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po kliknięciu ostatniego przycisku („wyślij”) zostanie automatycznie wyświetlony ekran z potwierdzeniem wysłania.

Wysyłamy także wiadomość z potwierdzeniem na podany w formularzu adres e-mail. Jeśli w ciągu tygodnia nie otrzymacie Państwo mejla potwierdzającego, że dostaliśmy zgłoszenie, prosimy o kontakt na adres: fundacja@naszlaku.org (zwykle powodem jest błędny adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym).

Jeśli po wysłaniu zgłoszenia będziecie chcieli Państwo je zmodyfikować, proszę przysłać treść zmian mejlem na adres: fundacja@naszlaku.org

Decydujące o przyjęciu na kurs jest spełnienie wymogów formalnych – ukończenie całościowego kursu psychoterapii oraz aktywność zawodowa w tym obszarze. W drugiej kolejności istotna będzie data zgłoszenia.
Osoby, które są w trakcie całościowego kursu psychoterapii i pracują w roli psychoterapeuty, mogą zostać przyjęte na kurs w wypadku pozytywnej decyzji kierownictwa kursu, co będzie rozpatrywane indywidualnie.