rekrutacja KPZS

Rekrutacja

REKRUTACJA NA TRZECIĄ EDYCJĘ KURSU (2021 – 2023) JEST JUŻ ZAKOŃCZONA

Osoby zgłoszone po 20.12.2020 będą wpisywane na listę osób zainteresowanych kolejną edycją. Wstępnie planujemy jej rozpoczęcie na jesień 2023 r.

Żeby zgłosić się na Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych należy wypełnić i wysłać formularz:

OTWÓRZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po kliknięciu ostatniego przycisku („wyślij”) zostanie automatycznie wyświetlony ekran z potwierdzeniem wysłania.

Wysyłamy także wiadomość z potwierdzeniem na podany w formularzu adres e-mail. Jeśli w ciągu tygodnia nie otrzymacie Państwo mejla potwierdzającego, że dostaliśmy zgłoszenie, prosimy o kontakt na adres: fundacja@naszlaku.org (zwykle powodem jest błędny adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym).

Jeśli po wysłaniu zgłoszenia będą Państwo chcieli je zmodyfikować, proszę przysłać treść zmian przez e-mail pod adres: fundacja@naszlaku.org

Decydujące o przyjęciu na kurs jest spełnienie wymogów formalnych – ukończenie całościowego kursu psychoterapii oraz aktywność zawodowa w tym obszarze. W drugiej kolejności istotna będzie data zgłoszenia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które są w trakcie całościowego kursu psychoterapii (np. ukończą go przed zakończeniem pierwszego roku kursu PZS) i pracują w roli psychoterapeuty, mogą zostać przyjęte na kurs w wypadku pozytywnej decyzji kierownictwa kursu, co będzie rozpatrywane indywidualnie.