rekrutacja

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Zakończyliśmy rekrutację na 28 edycję kursu, który rozpocznie się w sierpniu 2023 r. 

Zgłoszenia na kolejną edycję kursu rozpoczniemy w styczniu 2024 r.

Rekrutacja na kurs odbywa się od stycznia do końca marca (formularz rekrutacyjny jest na dole strony). Osoby, które zgłoszą się i spełniają wstępne warunki (ukończone studia i 2 lata pracy z pacjentami) zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które zwykle odbywają się w kwietniu i maju.

Kurs rozpoczyna się tygodniowym zgrupowaniem (zwykle na przełomie sierpnia i września). Pierwsze zajęcia seminaryjne zaczynają się w październiku.

Ze względu na trwającą epidemię harmonogram może ulec zmianie. Wszystkie zgłoszone osoby będziemy informować o planowanych terminach i ewentualnych zmianach.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, psychologów, pedagogów dysponujących podstawowym doświadczeniem klinicznym. Kandydatury osób z innym wykształceniem będą rozpatrywane indywidualnie.

Oczekujemy, by uczestnik kursu dysponował co najmniej dwuletnim doświadczeniem pracy z pacjentami po ukończonych studiach magisterskich.

Osoby uczestniczące w kursie powinny mieć motywację do zapoznania się z podstawami teorii i praktyki systemowej terapii rodzin oraz podejścia psychodynamicznego a także być gotowe do szkoleniowej terapii własnej w grupie.

Kurs ma atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wiąże się to z koniecznością zapisania do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Zobowiązujemy uczestników naszego kursu do zapisania się do wybranej sekcji w ciągu pierwszego roku szkolenia.


Formularz zgłoszeniowy:

dostępny od stycznia 2024 r.