rekrutacja

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na 26 edycję kursu, który rozpocznie się 2 września 2021.

Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy i spełniają wstępne kryteria zapraszamy na rozmowy, które będą się odbywały w maju i czerwcu (w tym roku w formie online). Proszę sprawdzać skrzynkę mailową (także spam) w oczekiwaniu informacji o terminie.


Rekrutacja na kurs odbywa się od grudnia do końca kwietnia. Osoby, które zgłoszą się i spełniają wstępne warunki (ukończone studia i 2 lata pracy z pacjentami) zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne zwykle odbywają się w maju i czerwcu).

Kurs rozpoczyna się tygodniowym zgrupowaniem (zwykle na przełomie sierpnia i września). Pierwsze zajęcia seminaryjne zaczynają się w październiku.

W roku 2021termin rozpoczęcia kursu uzależniamy od stanu epidemii. Wszystkie zgłoszone osoby będziemy informować o planowanych terminach i ewentualnych zmianach.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, psychologów, pedagogów dysponujących podstawowym doświadczeniem klinicznym. Kandydatury osób z innym wykształceniem będą rozpatrywane indywidualnie.

Oczekujemy, by uczestnik kursu dysponował co najmniej dwuletnim doświadczeniem pracy z pacjentami po ukończonych studiach magisterskich.

Osoby uczestniczące w kursie powinny mieć motywację do zapoznania się z podstawami teorii i praktyki systemowej terapii rodzin oraz podejścia psychodynamicznego a także być gotowe do szkoleniowej terapii własnej w grupie.

Kurs ma atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wiąże się to z koniecznością zapisania do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Zobowiązujemy uczestników naszego kursu do zapisania się do wybranej sekcji w ciągu pierwszego roku szkolenia.