program kurs systemowy

Kurs Systemowy

Program

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Program kursu doskonalącego „Terapia rodzin i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego”

Moduł I, Terapia rodzin. Teoria.

Weekend 1

Temat: Genogramowe otwarcie / genogramowa burza mózgów / poznawanie się

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Temat: Wprowadzenie do teorii systemów i cykl życia

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Weekend 2

Temat: Pierwsze spotkanie z rodziną .

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 3

Temat: Wprowadzenie do pracy z genogramem. Metoda i zastosowanie

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Temat: Lojalność rodzinna, mity, rytuały

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Weekend 4

Temat: Procesy emocjonalne w rodzinie wg Murray’a Bowena

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Temat: Szkoły terapeutyczne cz. I: komunikacyjna, strukturalna

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Weekend 5

Temat: Szkoły terapeutyczne cz. II: strategiczna, mediolańska

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 6

Temat: Żałoba w rodzinie.

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 7

Temat: Podejście konstrukcjonistyczne w terapii rodzin. Tom Andersen i jego team reflektujący. Terapia narracyjna.

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 8

Temat: Teoria przywiązania.

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 9

Temat: Zagadnienia etyczne i prawne w terapii rodzin i terapii par. Superwizje. Teoria i praktyka

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 10

Temat: Analiza własnych genogramów, cz. I

praca w dwóch podgrupach

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 11

Temat: Superwizje pierwszych terapii par i rodzin. Dropouty.

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Moduł II, Kliniczne problemy psychoterapii rodzin i par.

Weekend 12

Temat: Terapia rodzinna pacjenta psychotycznego

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 13

Temat: Terapia systemowa w zaburzeniach jedzenia

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 14

Temat: Terapia systemowa w zaburzeniach psychosomatycznych

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Temat: Terapia systemowa a trudne dziecko w rodzinie

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Weekend 15

Temat: Terapia systemowa a trudne dziecko w rodzinie

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 16

Temat: Problemy seksualne w terapii par

Czas trwania zajęć: 16 godzin

Weekend 17

Temat: Terapia rodzin w uzależnieniach

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 18

Temat: Terapia par, cz. I

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 19

Temat: Terapia par, cz. II

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 20

Temat: Terapia par, cz. III

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Moduł III, genogramy własne i superwizja

Weekend 21

Temat: Analiza własnych genogramów, cz. II

praca w dwóch podgrupach

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 22

Superwizja grupowa

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 23

Superwizja grupowa

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 24

Superwizja grupowa

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 25

Superwizja grupowa

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Weekend 26

Superwizja grupowa

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

Egzamin i zakończenie kursu

Egzamin przeprowadzany jest w rozmowie indywidualnej w odniesieniu do opisanego przez kursanta procesu terapeutycznego

Podsumowanie kursu i wręczenie dyplomów