program kurs systemowy

Program

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Program kursu doskonalącego „Terapia rodzin i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego”

Zajęcia odbywają się w stałych godzinach:

soboty, godz. 10.00-17.30,

niedziele, godz. 8.00-15.00.

Moduł I, Terapia rodzin. Teoria.  

Weekend 1, 12 – 13 marca 2022

Oczekiwania / poznawanie się

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

prowadzenie: dr hab. Mariusz Furgał

Wprowadzenie do teorii systemów i cykl życia

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

prowadzenie: mgr Magdalena Pozarzycka


Weekend 2, data: 9 – 10 kwietnia 2022

Pierwsze spotkanie z rodziną  

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

prowadzenie: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro


Weekend 3, data: 7 – 8 maja 2022

Wprowadzenie do pracy z genogramem. Metoda i zastosowanie

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

prowadzenie: mgr Katarzyna Gdowska

Lojalność rodzinna, mity, rytuały

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

prowadzenie: mgr Roma Ulasińska


Weekend 4, data: 18 – 19 czerwca 2022

Procesy emocjonalne w rodzinie wg Murray’a Bowena

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

prowadzenie: dr Wojciech Drath

Szkoły terapeutyczne cz. I: strukturalna

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

prowadzenie: dr Wojciech Drath


Weekend 5, data: 3 – 4 września 2022

-Szkoły terapeutyczne cz. II: komunikacyjno-strategiczna, mediolańska

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

prowadzenie: dr Wojciech Drath


Weekend 6, data: 15 -16 października 2022

Żałoba w rodzinie.

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

prowadzenie: dr Bernadetta Janusz


Weekend 7, data: 19 – 20 listopada 2022

-Podejście konstrukcjonistyczne w terapii rodzin.

Tom Andersen i jego team reflektujący.  Terapia narracyjna.

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

prowadzenie: prof. Bogdan de Barbaro


Weekend 8, data: 17 – 18 grudnia 2022

– Teoria przywiązania.

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych


Weekend 9, data: 21-22 stycznia 2023     

-Zagadnienia etyczne i prawne w terapii rodzin i terapii par. Superwizje. Teoria i praktyka

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych


Weekend 10, data: 18-19 lutego 2023

-Analiza  własnych  genogramów, cz. I                                            

praca w podgrupach, x podgrupy, x osoby prowadzące.

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych


Weekend 11, data: 4-5 marca 2023

-Superwizje pierwszych terapii par i rodzin. Drop-outy.

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych

MODUŁ II, Kliniczne  problemy  systemowej  terapii  rodzin

Weekend 12, 15-16 kwietnia 2023        

-Terapia z rodziną pacjenta psychotycznego             

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych


Weekend 13, 20-21 maja 2023

-Terapia  systemowa  w  zaburzeniach jedzenia                  

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych


Weekend 14, 17-18 czerwca 2023         

-Terapia  systemowa  a  trudne  dziecko  w rodzinie            

Czas trwania zajęć: 16 godzin lekcyjnych


Weekend 15, 23-24 września 2023        

-Terapia  systemowa  a  trudne  dziecko  w rodzinie            

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

-Terapia  systemowa  w  zaburzeniach  psychosomatycznych  

Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych


Weekend 16, październik 2023

Problemy seksualne w terapii par

Czas trwania zajęć: 16  godzin


Weekend 17  listopad 2023

Terapia rodzin w uzależnieniach                   

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Weekend 18, grudzień 2023

-Terapia  par, cz. I                 

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Weekend 19, styczeń 2024

-Terapia  par, cz. II               

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Weekend 20, luty 2024

-Terapia  par, cz. III              

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Weekend 21, marzec 2024

-Analiza  własnych  genogramów, cz. II                                          

praca w podgrupach, x podgrupy, x osoby prowadzące.

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych


Moduł III, Superwizja grupowa terapii rodzin i par

Weekend  22, kwiecień 2024

-Superwizja  grupowa                        

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Weekend 23, maj 2024       

-Superwizja  grupowa                        

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Weekend 24, czerwiec 2024

-Superwizja  grupowa

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Weekend 25, wrzesień 2024

-Superwizja  grupowa                        

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Weekend 26 październik 2024

-Superwizja  grupowa / egzamin                       

Czas trwania zajęć: 16  godzin lekcyjnych


Egzamin i zakończenie kursu

Egzamin przeprowadzany jest w rozmowie indywidualnej w odniesieniu do opisanego przez kursanta procesu terapeutycznego.

Podsumowanie kursu i wręczenie dyplomów.