otrzymane granty

W RAMACH PROGRAMU GRANTÓW LOKALNYCH Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku otrzymała wsparcie od Fundacji BNP Paribas na program warsztatów dla uczniów i nauczycieli XI Liceum Ogólnokształcącego, którego celem ma być wsparcie psychologiczne i złagodzenie społecznych skutków epidemii.

Okres realizacji grantu: grudzień 2020 – listopad 2021

W tym czasie zrealizowaliśmy pięć spotkań z uczniami i nauczycielami (łącznie 52 osoby).

9.12.2020, Radzenie sobie ze stresem i podejmowanie decyzji życiowych w pandemii, klasy maturalne.

17.12.2020, Superwizja dla nauczycieli.

28.04.2021, Integracja w obliczu osłabionych więzi grupowych w sytuacji rozpoczęcia nauki w trybie online, klasa I.

23.11.2021, Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, uczniowie różnych klas.

23.11.2021, Warsztaty o depresji dla nauczycieli.

Ze względu na epidemię większość warsztatów odbyła sie w trybie online.