2018, Przyjemność w psychoterapii

 PRZYJEMNOŚĆ W PSYCHOTERAPII – MIEJSCE NIEOCZYWISTE

Doroczna konferencja Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku

Kraków, 17 marca 2018 r.

Główną ideą konferencji jest możliwość spotkania i dyskusji terapeutów pracujących z rodzinami i parami, jak również osób szkolących się i zainteresowanych tym obszarem praktyki terapeutycznej.

Przyjemność rzadko pojawia się w obrębie dyskusji psychoterapeutycznych. Można czasem odnieść wrażenie, że jest terminem mało na tym polu użytecznym, niejasnym, zbyt szerokim i wymagającym dodefiniowania w obrębie szkół, modalności psychoterapeutycznych, perspektywy badacza czy uczestnika terapii. Można o niej myśleć jako o zasadzie regulującej życie psychiczne, poszukiwaniu namiętności bądź rozkoszy, czy uwolnieniu od trosk i zaznaniu „świętego spokoju”. Jawi się jak gdyby spoza obowiązującego zakresu tematów, jakimi zajmuje się psychoterapia i jej badacze a wręcz może budzić podejrzliwość. Zakłada się, że np. zakrywa coś innego (głębszego, istotniejszego) bądź wymaga się, by została przezwyciężona, odroczona, przekształcona (sumblimowana) w życiu dojrzałego człowieka.

Z drugiej strony „przyjemność” (lub jej brak) jest czymś stale obecnym w samym życiu. Jako psychoterapeuci rozmawiając o życiach naszych pacjentów, pomagając im konstruować je w bardziej satysfakcjonujący sposób, uwolnić od przymusu objawów, stworzyć bardziej znaczące i satysfakcjonujące więzi, właściwie nieustannie poruszamy się w jej promieniu. Nawigujemy niejako w kierunku szeroko rozumianej przyjemności albo jesteśmy jednymi z głównych świadków jakiegoś dramatu w wyniku jej poszukiwania.

Tegoroczna konferencja jest zaproszeniem prelegentów i audytorium do dyskusji nad tematem „przyjemności” jako czymś nieoczywistym, wieloaspektowym a wszechobecnym i pożądanym, wychodzącym poza gabinet i odwołującym do kultury. Podjęty zostanie dylemat przyjemności w gabinecie terapeutycznym: w sytuacji terapeuty pracującego z parami, które mają za sobą historię zdrady albo terapeuty wobec związków, w których trudno o przyjemność (np. z dysfunkcjami seksualnymi) czy w sytuacji pracy z pacjentem indywidualnym. Wystąpienia będą opisami przypadków lub będą się opierały na casusach z gabinetów.

Organizatorzy konferencji:

Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki CM UJ

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku

Komitet Naukowy:

mgr Katarzyna Gdowska

prof. Bogdan de Barbaro

dr Jakub Bobrzyński

dr hab. Mariusz Furgał

dr Bernadetta Janusz

Komitet Organizacyjny:

Anna Kazberuk

Michał Sabal