DLA TERAPEUTY

Fundacja proponuje wsparcie dla terapeutów na różnym etapie rozwoju zawodowego:

  • pięcioletni tzw. całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • staż w Fundacji dla osób, które ukończyły min. 3 rok kursu całościowego z modułem systemowym i pracują jako psychoterapeuci pod superwizją,
  • grupy genogramowe – warsztaty w małej grupie (6 osób), na których pracuje się z własnym genogramem; zaliczane są przez PTP jako tzw. doświadczenie własne,
  • superwizja indywidualna i grupowa dla terapeutów,
  • konferencje dla terapeutów rodzinnych,
  • seminaria dla superwizorów – aplikantów,
  • planujemy utworzyć dwuletni kurs terapii rodzin i par dla osób, które ukończyły inny całościowy kurs psychoterapii (być może od jesieni 2016 r.)