rekrutacja kurs systemowy

Program

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Kolejna edycję kursu planujemy rozpocząc we wrześniu 2024 r.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Osoby spełniające wstępne wymagania (doświadczenie w pracy terapeutycznej, ukończony całościowy kurs psychoterapii) zaprosimy na rozmowę (możliwe, że będzie się odbywała w trybie online). Rozmowy będą przeprowadzane przez osoby prowadzące zajęcia na kursie.

Kontakt:

Anna Kazberuk, tel. 517 286 961, fundacja@naszlaku.org