I rok

I ROK  ZAJĘĆ (sierpień – czerwiec)

Zajęcia w czasie I roku składają się z trzech elementów:

  • tygodniowego zgrupowania dydaktyczno – treningowego, które inicjuje cały kurs i stanowi do niego wprowadzenie. Zgrupowanie ma charakter wyjazdowy (zwykle odbywa się  w Rabce), jest obowiązkowe dla wszystkich osób zakwalifikowanych na kurs. Termin zgrupowania dla 24-tej edycji kursu: 26 sierpnia – 1 września 2019 r.
  • „terapii własnej” (grupowego treningu analitycznego) realizowanej jako cykl dziewięciu comiesięcznych spotkań, z których każde to 10 45-minutowych sesji. Zajęcia odbywają się w kolejne soboty lub niedziele od października do czerwca pierwszego roku szkolenia.
  • zajęć wykładowo – seminaryjnych, na które składają się dwa wątki tematyczne: „Szkoły psychoterapeutyczne” (październik – marzec) oraz „Psychopatologia i psychoterapia różnych zaburzeń psychicznych cz. I” (kwiecień – czerwiec). Zajęcia odbywają się w kolejne soboty lub niedziele od października do czerwca.

SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTYCZNE (kolejność zajęć może ulec zmianom)

I. październik

Terapia humanistyczno – egzystencjalna, cz. I: Psychoterapia skoncentrowana na kliencie, Gestalt, logoterapia Frankla, psychoterapia Lainga, 10 godzin lekcyjnych.


II. listopad

Terapia humanistyczno-egzystencjalna, cz. II: Analiza transakcyjna, terapia Ericksona, neurolingwistyczne programowanie, terapia bioenergetyczna Lowena, 10 godzin lekcyjnych.


III. grudzień

Psychoanaliza, neopsychoanaliza, koncepcje psychodynamiczne, cz. I, 10 godzin lekcyjnych.


IV. styczeń

Psychoanaliza, neopsychoanaliza, koncepcje psychodynamiczne, cz. II, 10 godzin lekcyjnych.


V. luty

Terapia poznawczo-behawioralna, cz. I, 10 godzin lekcyjnych.


VI. marzec

Terapia poznawczo-behawioralna, cz. II, 10 godzin lekcyjnych.


 

PSYCHOPATOLOGIA I PSYCHOTERAPIA RÓŻNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH,

cz. 1

VII. kwiecień

Nerwice, zaburzenia osobowości, choroby psychosomatyczne: psychopatologia i psychoterapia nerwic, zaburzeń osobowości i chorób psychosomatycznych, 10 godzin lekcyjnych.


VIII. maj

Psychozy, cz. I: Psychopatologia i psychoterapia schizofrenii, 10 godzin lekcyjnych.


IX. czerwiec

Psychozy, cz. II: Psychopatologia i psychoterapia chorób afektywnych, 10 godzin lekcyjnych.