GRUPA GENOGRAMOWA

Zapraszamy psychoterapeutow do udziału w grupach genogramowych.

Są to warsztaty dla terapeutów i wszystkich osób, które pracują z innymi ludźmi w szeroko pojętym obszarze psychoterapii, coachingu czy poradnictwa, w małej grupie (zwykle 6 osób) z wykorzystaniem techniki genogramu. Uczestnicy przyglądają się swoim przekazom międzygeneracyjnym tak, by doświadczenia wcześniejszych pokoleń stały się bliższe i mogły być integrowane z narracją aktualnego życia.

Amerykańskie Stowarzyszenie Terapeutów Rodzinnych i Terapeutów Par wyraźnie definiuje co to oznacza, że terapeuta jest kompetentny kulturowo. Mianowicie to taki terapeuta, który rozpoznaje i rozumie swoje założenia i uprzedzenia, który potrafi się skutecznie komunikować i porozumiewać z kolegami (zawodowymi) oraz z  klientami podobnymi do siebie ale także odmiennymi od siebie. Definicję tą można wzbogacić o to, że  w sytuacji gdy to się nie udaje, terapeuta taki poszukuje wyjaśnień również w swojej historii rodzinnej i kulturowej.

W ujęciu międzypokoleniowym w terapii rodzin, bieżące wzorce rodzinne mają swoje źródła w nierozwiązanych problemach poprzednich pokoleń. Badanie przekazu międzygeneracyjnego pozwala zrozumieć powiązania między tym, jak członkowie rodziny tworzą związki, dzielą się władzą, przeżywają intymność itd., a dawniejszymi rodzinnymi wzorcami zachowania w poprzednich pokoleniach. Doświadczenia te mogą posiadać reprezentację w rodzinnych narracjach i być w ten sposób dostępne wglądowi i przepracowaniu, ale też mogą stanowić „białe plamy”, które manifestują się w sposób nieświadomy. Genogram jest techniką terapii pozwalającą na przyglądanie się tym przekazom w sposób pozwalający na bliższe zrozumienie doświadczeń wcześniejszych pokoleń, dzięki czemu mogą one być integrowane z narracją aktualnego życia. Szczególnie przydatne w tym procesie może być doświadczenie pracy w małej grupie, które pozwala na spojrzenie na rzeczywistość własnej rodziny z wielu różnych perspektyw. Takie doświadczenie może być cenne dla psychoterapeutów – nie tylko tych pracujących z rodzinami – w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Grupa Szymona Chrząstowskiego będzie się koncentrowała wokół transgeneracyjnych przekazów dotyczących przywiązania.

Udział w grupie jest zaliczany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne do tzw. pracy własnej. Liczba godzin może się różnić w poszczególnych grupach, zależy też od liczby osób. Zwykle jest to ok. 40 godzin szkoleniowych.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału w grupie.

Obecnie w Fundacji grupy prowadzone sa przez:

  • Katarzynę Gdowską, certyfikowaną psychoterapeutkę i superwizorkę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Ryszarda Matląga, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Szymona Chrząstowskiego, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora-aplikanta Polskiego Towarzysta Psychologicznego,
  • Małgorzatę Osielczak-Stawinoga, certyfikowaną psychoterapeutkę i superwizorkę-aplikantkę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Romana Prackiego, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Romana Hilschera, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

TERMINY:

O terminach organizowanych grup informujemy osoby zainteresowane mailowo zgodnie z kolejnością zapisów przez formularz rejestracyjny (formularz dostępny jest na dole tej strony).

Aktualnie (20 maja 2024) mamy wolne miejsce w grupach:

  • Romana Hilschera 14-15.09.2024 ora 21-22 grudnia 2024
  • Małgorzty Osielczak-Stawinogi i Romana Hilschera 16-17.11.2024 oraz 15-16.02.2025

CENA:

Grupy Katarzyny Gdowskiej oraz Małgorzaty Osielczak-Stawinogi i Romana Prackiego:

2800 zł za dwa zjazdy. Można zapłacić w dwóch ratach po 1500 zł.

Grupy Ryszarda Matląga oraz Szymona Chrząstowskiego:

2200 zł za dwa zjazdy. Można zapłacićw dwóch ratach po 1200 zł.


ZGŁOSZENIE:

Prosimy o wysłanie zgłoszenia przez formularz poniżej. Po zebraniu wystarczającej ilości uczestników powiadomimy Państwa mejlem i zaproponujemy krótką rozmowę (online) z prowadzącym.

Następnie wyślemy fakturę do opłacenia. Proszę nie wpłacać pieniędzy przed otrzymaniem faktury.

Warsztat jest traktowany jako całość. Nieobecność na pojedynczym spotkaniu nie zwalnia uczestników z płatności.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


REZYGNACJA I ZWROT:

W przypadku zrezygnowania z udziału grupie zwracamy:

  • całość wpłaty, jeśli rezygnacja jest zgłoszona przynajmniej miesiąc przed pierwszym zjazdem,
  • połowę wpłaty, jeśli rezygnacja jest zgłoszona mniej niż miesiąc, ale więcej niż tydzień przed pierwszym zjazdem,
  • jeśli rezygnacja jest zgłoszona mniej niż tydzień przed pierwszym zjazdem wpłata nie podlega zwrotowi.

Więcej informacji: fundacja@naszlaku.org, tel. 517 286 961