GRUPA GENOGRAMOWA

Zapraszamy psychoterapeutow do udziału w grupach genogramowych.

Są to warsztaty dla terapeutów i wszystkich osób, które pracują z innymi ludźmi w szeroko pojętym obszarze psychoterapii, coachingu czy poradnictwa, w małej grupie (zwykle 6 osób) z wykorzystaniem techniki genogramu. Uczestnicy przyglądają się swoim przekazom międzygeneracyjnym tak, by doświadczenia wcześniejszych pokoleń stały się bliższe i mogły być integrowane z narracją aktualnego życia.

Amerykańskie Stowarzyszenie Terapeutów Rodzinnych i Terapeutów Par wyraźnie definiuje co to oznacza, że terapeuta jest kompetentny kulturowo. Mianowicie to taki terapeuta, który rozpoznaje i rozumie swoje założenia i uprzedzenia, który potrafi się skutecznie komunikować i porozumiewać z kolegami (zawodowymi) oraz z  klientami podobnymi do siebie ale także odmiennymi od siebie. Definicję tą można wzbogacić o to, że  w sytuacji gdy to się nie udaje, terapeuta taki poszukuje wyjaśnień również w swojej historii rodzinnej i kulturowej.

W ujęciu międzypokoleniowym w terapii rodzin, bieżące wzorce rodzinne mają swoje źródła w nierozwiązanych problemach poprzednich pokoleń. Badanie przekazu międzygeneracyjnego pozwala zrozumieć powiązania między tym, jak członkowie rodziny tworzą związki, dzielą się władzą, przeżywają intymność itd., a dawniejszymi rodzinnymi wzorcami zachowania w poprzednich pokoleniach. Doświadczenia te mogą posiadać reprezentację w rodzinnych narracjach i być w ten sposób dostępne wglądowi i przepracowaniu, ale też mogą stanowić „białe plamy”, które manifestują się w sposób nieświadomy. Genogram jest techniką terapii pozwalającą na przyglądanie się tym przekazom w sposób pozwalający na bliższe zrozumienie doświadczeń wcześniejszych pokoleń, dzięki czemu mogą one być integrowane z narracją aktualnego życia. Szczególnie przydatne w tym procesie może być doświadczenie pracy w małej grupie, które pozwala na spojrzenie na rzeczywistość własnej rodziny z wielu różnych perspektyw. Takie doświadczenie może być cenne dla psychoterapeutów – nie tylko tych pracujących z rodzinami – w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Grupa Szymona Chrząstowskiego będzie się koncentrowała wokół transgeneracyjnych przekazów dotyczących przywiązania.

Udział w grupie jest zaliczany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne do tzw. pracy własnej. Liczba godzin może się różnić w poszczególnych grupach, zależy też od liczby osób.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału w grupie.

Obecnie w Fundacji grupy prowadzone sa przez:

  • Katarzynę Gdowską, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora PTP,
  • Ryszarda Matląga, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora-aplikanta PTP,
  • Wojciecha Dratha, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora-aplikanta PTP,
  • Szymona Chrząstowskiego, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora-aplikanta PTP.

TERMINY:

grupa Katarzyny Gdowskiej:

edycja IX, 29-31 lipca 2022 (trzy dni) i 29-30 października 2022

grupa Ryszarda Matląga:

edycja I, 12-13.03.2022 i 9-10.07.2022

edycja II, 4-5.06.2022 i 8-9.10.2022

edycja III, 23-24.07.2022 i 22-23.10.2022

grupa Wojciecha Dratha:

edycja I, 9-10.07.2022 i 19-20.11.2022

grupa Szymona Chrząstowskiego:

edycja I, 26-27.11.2022 i 18-19.03.2023. Termin rezerwowy (gdyby konieczne było odwołanie poprzedniego terminu np. z powodu epidemii): 22-23.04.2023


CENA:

Grupa Katarzyny Gdowskiej:

1100 zł za pierwszy zjazd (trzy dni)

900 zł  za drugi zjazd (dwa dni)

Grupy Ryszarda Matląga, Wojciecha Dratha, Szymona Chrząstowskiego:

900 zł za I zjazd

800 zł za II zjazd

Powyższy plan jest przygotowany dla grupy 6-osobowej. Jeśli liczebność grupy się zmieni, to ceny także mogą ulec zmianie.


ZGŁOSZENIE:

Prosimy o wysłanie zgłoszenia przez formularz poniżej. Po zebraniu wystarczającej ilości uczestników powiadomimy Państwa mejlem i zaproponujemy krótką rozmowę (online) z prowadzącym.

Następnie wyślemy fakturę do opłacenia. Proszę nie wpłacać pieniędzy przed otrzymaniem faktury.

Warsztat jest traktowany jako całość. Nieobecność na pojedynczym spotkaniu nie zwalnia uczestników z płatności.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


REZYGNACJA I ZWROT:

W przypadku zrezygnowania z udziału grupie zwracamy:

  • całość wpłaty, jeśli rezygnacja jest zgłoszona przynajmniej miesiąc przed pierwszym zjazdem,
  • połowę wpłaty, jeśli rezygnacja jest zgłoszona mniej niż miesiąc, ale więcej niż tydzień przed pierwszym zjazdem,
  • jeśli rezygnacja jest zgłoszona mniej niż tydzień przed pierwszym zjazdem wpłata nie podlega zwrotowi.

Więcej informacji: fundacja@naszlaku.org, tel. 517 286 961