PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

kurs psychoterapii zaburzeń seksualnych

Kurs psychoterapii zaburzeń seksualnych

2,5-letnie szkolenie jest przeznaczone dla czynnych psychoterapeutów, którym zależy na poszerzeniu wiedzy i nabyciu umiejętności przydatnych w pracy z problemami seksualnymi pacjentów.

W programie kursu przyjęto współczesny, integracyjny model leczenia seksuologicznego, umożliwiający wybór i dostosowanie metod terapii do konkretnej sytuacji klinicznej i specyfiki pacjentów. 

Przekazywana wiedza dotyczy głównie założeń i praktyki psychoterapii zaburzeń seksualnych, w mniejszym stopniu teoretycznych aspektów seksualności człowieka.  

Kurs składa się z czterech modułów:

 • podstawowe umiejętności seksuologiczne,
 • terapia indywidualna dysfunkcji seksualnych,
 • terapia par z dysfunkcją seksualną,
 • metody pracy z wybranymi grupami pacjentów (m.in. z zaburzeniami preferencji seksualnych, ofiarami przemocy seksualnej, transpłciowością, hiperseksualnością).

Przyjęty model uwzględnia koncepcje biologiczne (somatyczne), psychodynamiczne, systemowe, poznawcze i behawioralne. W zakresie treningu technik psychoterapeutycznych program obejmuje między innymi: procedury poznawczo-behawioralne, metody edukacyjne, metody treningowe, interwencje psychodynamiczne, w tym związane z relacją terapeutyczną, metody terapii schematów, terapię par, psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię grupową w leczeniu zaburzeń preferencji seksualnych. Omawiana jest także rola metod farmakologicznych i biologicznych.

Formy kształcenia obejmują wykłady, warsztaty i superwizje. Większą część kursu będą stanowiły zajęcia warsztatowe, tj. analiza przypadków klinicznych, trening umiejętności terapeutycznych i dyskusje między uczestnikami.

W skład kadry dydaktycznej włączone są osoby praktykujące psychoterapię i uczące psychoterapii w różnych podejściach (poznawczym, analitycznym, systemowym), oraz posiadające wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń seksualnych.

Kurs może być przygotowaniem do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, po spełnieniu dodatkowych kryteriów indywidualnych według zasad PTS.

Kurs uzyskał atestację Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP dla kursu specjalistycznego.

Dla kogo jest kurs?

Szkolenie jest przeznaczone dla czynnych psychoterapeutów, którym zależy na poszerzeniu wiedzy i nabyciu umiejętności przydatnych w pracy z problemami seksualnymi pacjentów. Od uczestników oczekiwane jest wcześniejsze ukończenie całościowego kursu psychoterapii oraz posiadanie doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii.

Kadra

W skład kadry dydaktycznej włączone są osoby praktykujące psychoterapię i uczące psychoterapii w różnych podejściach (poznawczym, analitycznym, systemowym), oraz posiadające wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń seksualnych.

Kierownictwo merytoryczne szkolenia: 

 • dr Łukasz Müldner-Nieckowski (specjalista psychiatra i seksuolog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS, superwizor PTP),
 • dr Marta Dora (psycholożka, pychoterapeutka, seksuolożka kliniczna).

Kierowiczka organizacyjna szkolenia:

 • Anna Kazberuk (psycholożka, prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku).

Zajęcia prowadzą między innymi:

 • Arkadiusz Bilejczyk, psychoterapeuta PTTPB, superwizor PTS, 
 • Daniel Cysarz, psychoterapeuta PTTPB, superwizor PTS,
 • Marta Dora, psycholożka, pychoterapeutka, seksuolożka kliniczna,
 • Mariusz Furgał, psychoterapeuta, superwizor-aplikant psychoterapii PTP, 
 • Katarzyna Grunt-Mejer, psycholożka, seksuolożka, 
 • Grzegorz Iniewicz, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP,
 • Sławomir Jakima, specjalista seksuolog, psychoterapeuta, superwizor PTS, 
 • Łukasz Müldner-Nieckowski, specjalista psychiatra i seksuolog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS, superwizor PTP, psychoanalityk jungowski IAAP
 • Małgorzata Pogorzelska, psychoterapeutka PTTPB, seksuolożka kliniczna, 
 • Jacek Prusak SJ, psychoterapeuta PTP, doktor psychologii, teolog, 
 • Zuzanna Sochacka, psycholożka, seksuolożka kliniczna,
 • Aneta Wróblewska, psychoterapeutka SNP PTP, superwizorka aplikantka, seksuolożka kliniczna.

Cele szkolenia

Szczegółowe cele kształcenia:

 • Uzyskanie wiedzy na temat objawów, mechanizmów chorobowych i metod leczenia dysfunkcji seksualnych, zaburzeń w zakresie tożsamości płciowej i preferencji seksualnych, zaburzeń rozwoju psychoseksualnego, egodystonicznej orientacji seksualnej, zaburzeń związków seksualnych itp.
 • Poznanie i opanowanie metod diagnostyki seksuologicznej, umożliwiającej rozpoznawanie indywidualnej natury zaburzeń seksualnych i dobór optymalnych metod leczenia, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta
 • Uformowanie profesjonalnego podejścia do problematyki seksualnej, w tym własnych odniesień do poszczególnych obszarów seksualności, rozumienia różnic indywidualnych i kulturowych, oraz umiejętności prowadzenia dialogu o tematyce seksualnej w sytuacji diagnostyki i leczenia zaburzeń seksualnych.
 • Poznanie integracyjnego modelu psychoterapii zaburzeń seksualnych, który umożliwia stosowanie różnych metod terapeutycznych w zależności od osobowości, zasobów i obszaru zaburzeń u danego pacjenta.
 • Trening technik psychoterapii, stosowanych w leczeniu poszczególnych zaburzeń seksualnych, uwzględniający integrację metod m.in. psychodynamicznych, poznawczych, behawioralnych,  treningu partnerskiego, terapii par, oraz poznanie możliwości stosowania metod biologicznych (farmakoterapia, chirurgia).
 • Uzyskanie umiejętności uwzględniania kontekstu seksualności w psychoterapii osób leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych, w tym: zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, behawioralnych, psychoz, uzależnień. Dotyczy to m.in. takich zagadnień jak: tożsamość płciowa i orientacja seksualna, jatrogenne dysfunkcje seksualne, objawy psychopatologiczne o treści seksualnej, funkcjonowanie seksualne zależne od wieku i cyklu życia rodziny.

Harmonogram

Program każdego zjazdu obejmuje 18 godzin w tym 16 godzin warsztatów i wykładów oraz 2 godziny  superwizji:

 • sobota, godz. 9.00-19.00
  • wykład / warsztaty (9-17.15)
  • superwizja (17.30-19.00)
 • niedziela, godz. 9.00 – 15.00
  • wykład / warsztaty

Kurs obejmuje 25 dwudniowych zjazdów.

Ze względu na spójność szkolenia nie ma możliwości uczestniczenia w pojedynczych zjazdach.

Harmonogram jest dostępny tutaj.

Cena

Koszt jednego zjazdu w IV edycji kursu realizowanej w latach 2023-2026 wynosi 1200 zł. 

Ze względu na trudną do przewidzenia inflację cena może być rewaloryzowana w kolejnych latach.

Płatność regulowana jest w ratach. Można wybrać płatność za każdy moduł (6 zjazdów) lub co każdy zjazd.

Rekrutacja

PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA CZWARTĄ EDYCJĘ KURSU (IX 2023 – I 2026). POZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – dodatkowa rekrutacja do 10 września 2023.

Żeby zgłosić się na kurs należy wypełnić i wysłać formularz:

OTWÓRZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po kliknięciu ostatniego przycisku („wyślij”) zostanie automatycznie wyświetlony ekran z potwierdzeniem wysłania.

Wysyłamy także wiadomość z potwierdzeniem na podany w formularzu adres e-mail. Jeśli w ciągu tygodnia nie otrzymacie Państwo e-maila potwierdzającego, że dostaliśmy zgłoszenie, prosimy o kontakt na adres: fundacja@naszlaku.org (zwykle powodem jest błędny adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym).

Jeśli po wysłaniu zgłoszenia będą Państwo chcieli je zmodyfikować, proszę przysłać treść zmian na adres: fundacja@naszlaku.org

Decydujące o przyjęciu na kurs jest spełnienie wymogów formalnych – ukończenie całościowego kursu psychoterapii oraz aktywność zawodowa w tym obszarze. W drugiej kolejności istotna będzie data zgłoszenia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, które są w trakcie całościowego kursu psychoterapii (np. ukończą go przed zakończeniem pierwszego roku kursu PZS) i pracują w roli psychoterapeuty, mogą zostać przyjęte na kurs w wypadku pozytywnej decyzji kierownictwa kursu, co będzie rozpatrywane indywidualnie.

Program

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Certyfikat

Uczestnicy kursu otrzymają dyplom ukończenia kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych.

Kurs może być przygotowaniem do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego po spełnieniu dodatkowych wymagań PTS (m.in. dodatkowe godziny superwizji, uczestnictwo w konferencjach PTS, zdanie egzaminu przed komisją certyfikacyjną PTS).

Kryteria do certyfikatu PTS: Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Kontakt

fundacja@naszlaku.org

tel. 517 286 961