kurs psychoterapii zaburzeń seksualnych

Kurs psychoterapii zaburzeń seksualnych

2,5-letnie szkolenie jest przeznaczone dla czynnych psychoterapeutów, którym zależy na poszerzeniu wiedzy i nabyciu umiejętności przydatnych w pracy z problemami seksualnymi pacjentów.

W programie kursu przyjęto współczesny, integracyjny model leczenia seksuologicznego, umożliwiający wybór i dostosowanie metod terapii do konkretnej sytuacji klinicznej i specyfiki pacjentów. 

Przekazywana wiedza dotyczy głównie założeń i praktyki psychoterapii zaburzeń seksualnych, w mniejszym stopniu teoretycznych aspektów seksualności człowieka.  

Kurs składa się z czterech modułów:

  • podstawowe umiejętności seksuologiczne,
  • terapia indywidualna dysfunkcji seksualnych,
  • terapia par z dysfunkcją seksualną,
  • metody pracy z wybranymi grupami pacjentów (m.in. z zaburzeniami preferencji seksualnych, ofiarami przemocy seksualnej, transpłciowością, hiperseksualnością).

Przyjęty model uwzględnia koncepcje biologiczne (somatyczne), psychodynamiczne, systemowe, poznawcze i behawioralne. W zakresie treningu technik psychoterapeutycznych program obejmuje między innymi: procedury poznawczo-behawioralne, metody edukacyjne, metody treningowe, interwencje psychodynamiczne, w tym związane z relacją terapeutyczną, metody terapii schematów, terapię par, psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię grupową w leczeniu zaburzeń preferencji seksualnych. Omawiana jest także rola metod farmakologicznych i biologicznych.

Formy kształcenia obejmują wykłady, warsztaty i superwizje. Większą część kursu będą stanowiły zajęcia warsztatowe, tj. analiza przypadków klinicznych, trening umiejętności terapeutycznych i dyskusje między uczestnikami.

W skład kadry dydaktycznej włączone są osoby praktykujące psychoterapię i uczące psychoterapii w różnych podejściach (poznawczym, analitycznym, systemowym), oraz posiadające wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń seksualnych.

 

Kurs może być przygotowaniem do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, po spełnieniu dodatkowych kryteriów indywidualnych według zasad PTS.