2017, Psychoterapia w przeżywaniu żałoby, żałoba w procesie psychoterapii

www

Szanowni Państwo,

zapraszamy na doroczną konferencję Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku p.t. Psychoterapia w przeżywaniu żałoby, żałoba w procesie psychoterapii, która odbędzie się 4 marca 2017 r. w Krakowie.

Główną ideą konferencji jest możliwość spotkania i dyskusji terapeutów pracujących z rodzinami i parami, jak również osób szkolących się i zainteresowanych tym obszarem  praktyki terapeutycznej.

W trakcie konferencji zostanie podjęty temat przeżywania żałoby. W poszczególnych wystąpieniach zostaną podjęte następujące zagadnienia teoretyczno-kliniczne:

-zjawisko żałoby, z uwzględnieniem współczesnych teorii i badań dotyczących przeżywania śmierci osoby bliskiej,

-zjawisko żałoby zdezorganizowanej, niedokończonej, patologicznej,

-rola klinicysty – psychoterapeuty w sytuacji antycypowanej utraty członka rodziny jak również w sytuacji przeżywania żałoby w rodzinie,

-specyfika terapii pary w sytuacji przeżywania żałoby,

– przeżywanie żałoby po osobistych utratach jako integralna częścią procesu psychoterapii.

W czasie konferencji wystąpiły:

Bernadetta Janusz

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki CMUJ, Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin. Zainteresowania badawcze: zjawisko żałoby w parach i rodzinach, badania nad procesem psychoterapii.


Jolanta Grabowska-Markowska

specjalista pediatrii i medycyny paliatywnej, założyciel i prezes Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Mysłowicach,obecnie w Katowicach, pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dla dzieci, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Beata Maciejewska-Sobczak

Psychoanalityczka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, terapeutka szkoleniowa i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje w Warszawie w prywatnym gabinecie. Prowadzi psychoanalizę i psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Wspólredaktorka książki wydanej przez brytyjski Karnac „Siblings. Envy and Rivalry, Coexistence and Concern”.


 

Komitet Naukowy konferencji:

dr n. hum. Bernadetta Janusz

prof. Bogdan de Barbaro

dr hab. n. med. Mariusz Furgał

dr n. med. Jakub Bobrzyński

dr n. hum. Wojciech Drath

Komitet Organizacyjny:

dr n. hum. Bernadetta Janusz

mgr Anna Kazberuk

mgr Izabela Janeczek

Współorganizatorem konferencji był Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki CM UJ.