cele szkolenia

Szczegółowe cele kształcenia

  • Uzyskanie wiedzy na temat objawów, mechanizmów chorobowych i metod leczenia dysfunkcji seksualnych, zaburzeń w zakresie tożsamości płciowej i preferencji seksualnych, zaburzeń rozwoju psychoseksualnego, egodystonicznej orientacji seksualnej, zaburzeń związków seksualnych itp.
  • Poznanie i opanowanie metod diagnostyki seksuologicznej, umożliwiającej rozpoznawanie indywidualnej natury zaburzeń seksualnych i dobór optymalnych metod leczenia, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta
  • Uformowanie profesjonalnego podejścia do problematyki seksualnej, w tym własnych odniesień do poszczególnych obszarów seksualności, rozumienia różnic indywidualnych i kulturowych, oraz umiejętności prowadzenia dialogu o tematyce seksualnej w sytuacji diagnostyki i leczenia zaburzeń seksualnych.
  • Poznanie integracyjnego modelu psychoterapii zaburzeń seksualnych, który umożliwia stosowanie różnych metod terapeutycznych w zależności od osobowości, zasobów i obszaru zaburzeń u danego pacjenta.
  • Trening technik psychoterapii, stosowanych w leczeniu poszczególnych zaburzeń seksualnych, uwzględniający integrację metod m.in. psychodynamicznych, poznawczych, behawioralnych,  treningu partnerskiego, terapii par, oraz poznanie możliwości stosowania metod biologicznych (farmakoterapia, chirurgia).
  • Uzyskanie umiejętności uwzględniania kontekstu seksualności w psychoterapii osób leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych, w tym: zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, behawioralnych, psychoz, uzależnień. Dotyczy to m.in. takich zagadnień jak: tożsamość płciowa i orientacja seksualna, jatrogenne dysfunkcje seksualne, objawy psychopatologiczne o treści seksualnej, funkcjonowanie seksualne zależne od wieku i cyklu życia rodziny.