III rok

III ROK ZAJĘĆ (wrzesień – czerwiec)

 

Zajęcia w czasie III roku składają się z trzech części:

· kontynuacji terapii własnej (grupowego treningu analitycznego), realizowanej w tym samym trybie co w roku I i II, przy czym planowanych jest pięć sobotnich zajęć (każde: 10-godzinne), w kolejnych miesiącach, od września do stycznia (razem 50 godzin);

· zajęć wykładowo–seminaryjnych, na które składają się cztery wątki tematyczne: „Psychoterapia indywidualna, cz. II (wrzesień – grudzień), „Psychoterapia grupowa” (styczeń), Superwizja (luty) „Teoria systemowej terapii rodzin, cz. I (marzec – czerwiec). Zajęcia te odbywają się w kolejne weekendy od marca do czerwca. Zajęcia wykładowo–seminaryjne w miesiącach wrzesień – styczeń są 10-godzinne (sobota lub niedziela). W lutym są to zajęcia weekendowe (sobota i niedziela po 10 godzin), zaś w miesiącach marzec – czerwiec są to zajęcia weekendowe (sobota i niedziela) po 8 godzin na dzień;

· superwizji indywidualnej, analogicznie jak w roku II: 2 spotkania w miesiącu, każde ze spotkań – 2 godziny (45 – minutowe) przez 10 miesięcy, co w sumie stanowi 40 godzin w ciągu roku. Za zorganizowanie tych spotkań z superwizorem certyfikowanym przez Sekcję Psychoterapii PTP odpowiada sam uczestnik.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA, CZ. II

 

I.            wrzesień

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych


II.            październik

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych


III.            listopad

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych


IV.            grudzień

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych


V.            styczeń

Wprowadzenie do psychoterapii grupowej, 10 godzin lekcyjnych

Dylematy etyczne w psychoterapii, 10 godzin lekcyjnych


VI.            luty

Zajęcia superwizyjne, 20 godzin lekcyjnych


 

TEORIA SYSTEMOWEJ TERAPII RODZIN, CZ. I

VII.            marzec

Wprowadzenie do Ogólnej Teorii Systemów i cykl życia rodzinnego, 8 godzin lekcyjnych

Procesy emocjonalne w rodzinie wg Murray’a Bowena, 8 godzin lekcyjnych


VIII.            kwiecień

Pierwsze spotkanie z rodziną, 16 godzin lekcyjnych


IX.            maj

Wprowadzenie do pracy nad genogramem własnym, 8 godzin lekcyjnych

Superwizje pierwszych terapii, 8 godzin lekcyjnych


X.            czerwiec

Żałoba w rodzinie, 8 godzin lekcyjnych

Lojalność rodzinna – mity – rytuały, 8 godzin lekcyjnych