Edycja I, od kwietnia 2017 do grudnia 2019.

Zajęcia odbywają się w soboty (9-19) i niedziele (9-15).

Kurs obejmuje 25 dwudniowych zjazdów:

 • 2017 r.: 29-30 IV, 20-21 V, 24-25 VI, 28-29 X, 25-26 XI, 16-17 XII
 • 2018 r.: 27-28.I, 24-25.II, 24-25.III, 21-22.IV, 26-27.V, 23-24.VI, 27-28.X, 24-25.XI, 15-16.XII.
 • 2019 r.: I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, zwykle w ostatnie weekendy miesiąca

Program każdego zjazdu obejmuje 18 godzin w tym około 6h wykładów, 10h warsztatów, 2h superwizji.:

 • sobota, godz. 9.00-19.00
  • wykład / warsztaty (9-17.15)
  • superwizja (17.30-19.00)
 • niedziela, godz. 9-15
  • wykład / warsztaty

Edycja II od kwietnia 2019 do grudnia 2021