Jeden dwudniowy zjazd  w II edycji Kursu kosztuje 600 zł. Całkowity koszt szkolenia (25 zjazdów) wynosi 15 000 zł.
Płatność regulowana jest w ratach.

Ze względu na spójność szkolenia nie ma możliwości uczestniczenia w pojedynczych zjazdach. Osoby zainteresowane uczestnictwem wyłącznie w jednym lub więcej z czterech modułów, jeśli uczestniczyły wcześniej w innych szkoleniach z zakresu seksuologii, proszone są o przekazanie tej informacji mailowo. Zgłoszenia takie będą rozpatrywane po zakończeniu rekrutacji uczestników szkolenia całościowego. Cena za uczestnictwo w wybranych modułach będzie nieco wyższa niż w wypadku udziału w pełnym szkoleniu.