KONFERENCJE

Od 2013 roku Fundacja organizuje coroczne konferencje dla terapeutów rodzinnych.

Główną ideą konferencji jest możliwość spotkania i dyskusji terapeutów pracujących z rodzinami i parami, jak również osób szkolących się i zainteresowanych tym obszarem praktyki terapeutycznej.

Oto historia naszych konferencji:

2013, O terapii par inaczej. Nowe podejście do miłości, seksu i niewierności

2014, O pułapkach w terapii rodzin i terapii par

2015, Udane i nieudane. Analiza przypadków terapii rodzin i par

2016, Pacjent (identyfikowany?) w terapii rodzin i par

2017, Psychoterapia w przeżywaniu żałoby, żałoba w procesie psychoterapii

2018, Przyjemność w psychoterapii – miejsce nieoczywiste

2019, Terapia: co to zmienia?

2020, konferencja została odwołana z powodu epidemii

2021, Dziecko – para – rodzina. Miejsce dziecka w umyśle pary i terapeutów.

2022, Para między paradygmatami.