2022, PARA MIĘDZY PARADYGMATAMI

home

program

prelegenci

opłaty

zgłoszenie

kontakt

Doroczna konferencja Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU„Para między paradygmatami”

Kraków, 19 marca 2022 r.

Czy widzimy to, poprzez co patrzymy? Czy paradygmat, którym myślimy o parze, wpływa na to, co dostrzegamy, a co pomijamy? W czym teorie nam pomagają, a co mogą odbierać?

Konferencje organizowane przez Fundację mają od dziesięciu lat jedną łączącą je cechę. Jest nią odniesienie do praktyki klinicznej, oparcie o konkretne przykłady kliniczne. Praktyka dzieje się jednak zawsze przez pryzmat jakiejś teorii lub ich kompilacji, przez pryzmat paradygmatu, w którym zanurzony jest umysł terapeuty. Istnieje wiele paradygmatów, w których można zobaczyć i opisać pary. Podczas tegorocznej konferencji będziemy starali się badać, jak paradygmat terapeuty kształtuje jego widzenie. Dr Arlene Vetere zaprezentuje rozumienie z perspektywy narracyjnej (jej wystąpienie będzie tłumaczone na język polski), a dr hab. Mariusz Furgał – z perspektywy systemowo-psychodynamicznej. Następnie Hanna Pinkowska Zielińska i dr Bartosz Zalewski zaprezentują wyniki swoich badań przeprowadzonych wśród polskich terapeutów z różnych paradygmatów na temat przeciwskazań do podejmowania terapii par. Komentarz do trzech wystąpień na zakończenie przedstawi profesor Bogdan de Barbaro.

Ze względu na trwającą epidemię i trudny do przewidzenia jej rozwój konferencja będzie się odbywała hybrydowo: w Krakowie w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym oraz online za pośrednictwem platformy ZOOM. Do udziału osobistego zapraszamy tylko osoby z ważnym paszportem covidowym (Unijny Certyfikat COVID).

Bezpośrednio po konferencji odbędzie się zebranie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (także w formie hybrydowej).

Współorganizatorem konferencji jest Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki CM UJ.

Patronat nad konferencją objął kwartalnik „Psychoterapia”.

Bezpośrednio po konferencji odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.