bibliografia

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

LEKTURA PODSTAWOWA DLA CZĘŚCI „TERAPIA RODZIN”

Goldenberg H. & Goldenberg Irene.  Terapia rodzin.  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

 

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DLA CZĘŚCI „TERAPIA RODZIN”

 • Gregory Bateson:  Umysł i przyroda.  PIW, Warszawa 1996.
 • Bogdan de Barbaro (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Collegium Medicum, Kraków 1994.
 • Bogdan de Barbaro & Irena Namysłowska: Terapia rodzinna.  W: Adam Bilikiewicz, Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski, Jacek Wiórka (red.): Psychiatria, t. III, wyd. Urban & Partner, Wrocław 2003, s.264-286
 • Kurt Ludewig: Terapia systemowa.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 1995.
 • Irena Namysłowska: Terapia rodzin. Springer – PWN, Warszawa 1997.
 • Virginia Satir: Tu powstaje człowiek.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
 • Robert Skynner & J. Cleese: Żyć w rodzinie i przetrwać.  Wyd. Jacka Santorskiego, Warszawa 1992.
 • Fritz B.Simon, Helm Stierlin: Słownik Terapii Rodzin.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.
 • Barbara Tryjarska: Terapia rodzin.  W: Lidia Grzesiuk (red.): Psychoterapia.  Praktyka.  T. II. Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2006., s 75-144.

 

LITERATURA REKOMENDOWANA (DOSTĘPNA W JĘZYKU POLSKIM) DLA CZĘŚCI „TERAPIA RODZIN”

 • Alanen Y.O.:  Schizofrenia.  Jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb.  Instytut Psychiatrii i Neurologii.  Warszawa 2000.
 • Andreas S.:  Jak pracowała Virginia Satir. Zapis sesji terapeutycznej z komentarzem.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 2001.
 • Bandler R., Grinder J., Satir V.:  Zmieniamy się wraz z rodzinami.  O zdrowej komunikacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 1999.
 • Barbaro B., Ostoja-Zawadzka K.:  Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów leczonych w Klinice Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Krakowie.  Kraków, 1986
 • Barbaro B.:  Brzemię rodziny w schizofrenii.  Próba ujęcia systemowego.   Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków 1992.
 • Barbaro B. (red.):  Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny.  Collegium Medicum UJ, Kraków 1994.
 • de Barbaro B. (red.):  Schizofrenia w rodzinie.  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Bateson G.:  Umysł i przyroda.  Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996.
 • Berne E.:  W co grają ludzie.  Psychologia stosunków międzyludzkich.  Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997.
 • Bertalanffy L.:  Ogólna teoria systemów.  Państwowe Wydawnictwo Naukowe.  Warszawa 1984.
 • Cade B., O’Hanlon W.H.:  Stopem po terapii krótkoterminowej.  Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Cecchin G.:  Mediolańska szkoła terapii rodzin. Wybór prac.  Collegium Medicum UJ, Kraków 1995.
 • Crane D. R.:  Podstawy terapii małżeństw.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 2002.
 • Crosby J.F.:  Kiedy jedno chce odejść.  Terapia związków małżeńskich.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 1998.
 • Dattilio F. M., Padesky C.A.:  Terapia poznawcza dla par małżeńskich.  Biblioteka Psychiatrii Polskiej.  Kraków 1999.
 • Deissler Klaus G.:  Terapia systemowa jako dialog.  Odkrywanie samego siebie?  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
 • Feldman L.:  Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 2001.
 • Freeman D.R.:  Kryzys małżeński i psychoterapia.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Gaś Z.:  Rodzina a uzależnienia.  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  Lublin 1994.
 • Haley J.:  Niezwykła terapia.  Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona.  Strategiczna terapia krótkoterminowa.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.
 • Hellinger B., ten Hövel G.:  Praca nad rodziną. Metoda Berta Hellingera.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 2002.
 • Józefik B. (red.):  Anoreksja i bulimia psychiczna.  Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się.  Collegium Medicum UJ, Kraków 1996.
 • Kuipers L., Leff J., Lam D.:  Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik praktyczny.  Instytut Psychiatrii i Neurologii,  Warszawa 1997.
 • Laing R.D., Esterson A.:  Zdrowie, szaleństwo i rodzina.  Wydawnictwo Naukowe PWN.  Warszawa 1995.
 • Ludewig K.:  Terapia systemowa.  Podstawy teoretyczne i praktyka.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995.
 • Madanes C.:  Seks. Miłość. Przemoc.  Psychoterapia sprawców i ofiar.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 1999.
 • Namysłowska I.:  Terapia rodzin.  Springer PWN, Warszawa 1997.
 • Namysłowska I., Paszkiewicz E., Siewierska A.:  Gdy odchudzanie jest chorobą.  Anoreksja i bulimia.  Wydawnictwo W.A.B.  Warszawa 2000.
 • Orwid M., Czabała C. (red.):  Terapia rodzin i małżeństw w uzależnieniach i innych zaburzeniach psychicznych.  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa 1986.
 • Pohorecka A. (red.):  Rodzina w terapii.  Instytut Psychiatrii i Neurologii.  Warszawa 1992.
 • Pohorecka A. (red.):  Rozwód? Czy się rozwodzić, jak się rozwodzić, co po rozwodzie.  Instytut Psychiatrii i Neurologii.  Warszawa 1994.
 • Praszkier R.:  Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych.  Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
 • Richardson R.W., Richardson L.A.:  Najstarsze średnie najmłodsze – Jak kolejność narodzin wpływa na Twój charakter.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 1999.
 • Samson A.:  Pomiędzy żoną i mężem.  Czyli jak przetrwać w małżeństwie.  Twój Styl.  Warszawa 1995.
 • Satir V.:  Terapia rodziny.  Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 2000.
 • Satir V.:  Rodzina.  Tu powstaje człowiek.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  Gdańsk 2000.
 • Simon F.B., Stierlin H.:  Słownik terapii rodzin.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.
 • Simon R.:  W cztery oczy.  Rozmowy z twórcami terapii rodzin.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2001.
 • Stepulak M.:  Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej.  Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Lublin 1995.
 • Stierlin H., Rucker-Embden I., Wetzel N., Wirsching M.:  Pierwszy wywiad z rodziną.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • Vella G., Camillocci D.S.:  Pat małżeński. Ani z tobą, ani bez ciebie.  Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici.  Kraków 1998.
 • Watzlawick P.:  Jak być nieszczęśliwym.  Wydawnictwo Wiedza Powszechna.  Warszawa 1993.
 • Wegscheider-Cruse S., Higby K., Klontz T, Rainey A.:  Rekonstrukcja rodziny.  Instytut Psychologii Zdrowia.  Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Warszawa 2000.
 • Willi J.:  Związek dwojga.  Psychoanaliza pary.  Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 1996.