Kurs: Strategie przywiązaniowe

Od 17 listopada przyjmujemy zapisy na listę rezerwową.

Współczesna teoria przywiązania w praktyce psychoterapeutycznej. Model DMM tj. Dynamic-Maturational Model.

Zapraszamy psychoterapeutów na trzydniowy kurs dotyczący strategii przywiązaniowych w praktyce psychoterapeutycznej.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w jaki sposób jeden z nurtów współczesnej teorii więzi wzbogaca praktykę psychoterapeutyczną. W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy i przyjrzymy się Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation (DMM; Crittenden, 2016). Model ten opisany jest tutaj: https://familyrelationsinstitute.org (strona w języku angielskim).

Patricia Crittenden, twórczyni modelu DMM (2016), opisała różne strategie przywiązaniowe (a nie wzorce/style przywiązania) kształtujące się w toku rozwoju człowieka. Podział tych strategii bezpośrednio nawiązuje do modelu Mary Ainsworth i jej następców (ABC+D), ale zarazem stanowi jego rozwinięcie. Crittenden (2016) zaproponowała, aby w miejsce szerokich kategorii opisujących wzorce/style przywiązania, posługiwać się w diagnozie i praktyce klinicznej, precyzyjniejszym terminem tj. strategii przywiązaniowych.  Znajomość tych strategii umożliwia dogłębne zrozumienie funkcjonowania  pacjentów/klientów i tego, czego doświadczają, poprawę precyzyjności interwencji psychoterapeutycznych, a tym samym większą skuteczność w psychoterapii.

W DMM przyjęto założenie  (Crittenden i Landini, 2011), że poczucie zagrożenia uruchamia strategie przywiązaniowe (zarówno dziecka, jak i dorosłego), jest adaptacyjne i ma służyć odzyskaniu względnego lub rzeczywistego poczucia bezpieczeństwa z postaciami  przywiązaniowymi.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak można wykorzystać DMM w psychoterapii, przede wszystkim w pracy z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Wspomnimy również o dzieciach w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz niemowlętach. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami diagnostycznymi DMM służącymi do analizy strategii przywiązaniowych. Uczestnicy będą również mieli okazję, aby omówić ich własne przypadki w praktyce psychoterapeutycznej oraz poćwiczyć umiejętności praktyczne. Szkolenie będzie obejmowało mini-wykłady, ćwiczenia w grupach, dyskusje oraz elementy pracy własnej.

Podczas kursu nie będziemy zajmowali się formalną diagnozą strategii przywiązaniowych. Nabycie kompetencji diagnostycznych wymaga uczestnictwa w kursach oferowanych przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.

Program kursu

Dzień pierwszy:

– Wprowadzenie: co dotychczas wiemy o przywiązaniu.

– Porównanie modelu ABC+D oraz DMM.

– Główne założenia modelu DMM.

– Zagrożenia i adaptacja do różnego rodzaju zagrożeń.

Dzień drugi:

– Strategie przywiązaniowe w toku rozwoju człowieka.

– Funkcje narracji przywiązaniowych.

– Strategie przywiązaniowe w kontekście problemów psychologicznych wnoszonych przez pacjentów do terapii (wspomnimy również o DMM a DMS).

Dzień trzeci:

– Wykorzystanie modelu DMM we własnej praktyce psychoterapeutycznej: analiza (nie superwizja) przypadków wniesionych przez uczestników z własnej praktyki psychoterapeutycznej.

– Refleksja nad własnymi strategiami przywiązaniami w kontekście relacji z pacjentem oraz obecnymi figurami przywiązaniowymi.

Prowadzący

Kamila Kamińska: eftwithkamila.com

Szymon Chrząstowski: myhabitat.online

Dla kogo jest kurs?

Do uczestnictwa zapraszamy osoby, które praktykują psychoterapię i ukończyły co najmniej dwa lata szkolenia całościowego z psychoterapii. Przewidujemy wstępne rozmowy z chętnymi do udziału w szkoleniu, tak aby poznać ich potrzeby oraz sprawdzić na ile będziemy w stanie na nie odpowiedzieć.

Forma kursu

Kurs będzie realizowany w niewielkiej grupie (maksymalnie 23 osoby).

Dwa pierwsze dni szkolenia będą odbywały się online, na platformie ZOOM.

Trzeci dzień będzie w spotkaniu bezpośrednim w Krakowie w siedzibie Fundacji przy ul. Sienkiewicza 14

Terminy

1 kwietnia (ZOOM): od 9 do 17.30 (z godzinną przerwą obiadową),

2 kwietnia (ZOOM): od 9 do 16.30 (z godzinną przerwą),

20 maja (stacjonarnie): od 9 do 16.30 (z godzinną przerwą).

Literatura

Niestety teoria DMM nie jest opisywana w polskiej literaturze w związku z czym uczestnikom możemy zaproponować wyłącznie artykuły w języku angielskim (dostępne on-line). Podstawowymi książkami (dla chętnych) są:

Baim, C., Morrison, T. (2021). Attachment-based Practice with Adults. Understanding strategies and promoting positive change. Shoreham-by-Sea: Pavilon Publishing.

Crittenden, P.M., (2016). Raising Parents: Attachment, Representation and Treatment. Routlege: London.

Opłaty

Koszt trzech dni szkolenia wynosi 1000 zł.

Po skompletowaniu grupy wystawimy uczestnikom faktury.

Regulamin zwrotów opłat:

W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu zwrócimy Państwu opłatę w zależności od terminu rezygnacji:

Do 1 stycznia 2023 r. zwracamy 100% wpłaconej kwoty.
Od 2 stycznia do 14 marca 2023 r. zwracamy 50% wpłaconej kwoty.
Po 14 marca 2023 r. nie dokonujemy zwrotów opłaty.

W sytuacji bardzo nasilonej epidemii, odwołania lotów (oboje Prowadzący przyjeżdżają zza granicy) zastrzegamy sobie prawo zorganizowania także trzeciego dnia szkolenia w formie online.

Zgłoszenia

Aby zgłosić się na szkolenie proszę wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt

Anna Kazberuk, tel. 517 286 961, fundacja@naszlaku.org