Kurs: Strategie przywiązaniowe

Strategie Przywiązaniowe w Dynamamicznym Modelu Rozwojowym Przywiązania i Adaptacji.

Model DMM tj. Dynamic-Maturational Model.

Zapraszamy psychoterapeutów na trzydniowy kurs dotyczący strategii przywiązaniowych ujmowanych w Dynamamicznym Modelu Rozwojowym Przywiązania i Adaptacji (w skrócie DMM). Model ten nie jest kolejnym podejściem psychoterapeutycznym, ale może być wykorzystany przez psychoterapeutów reprezentujących różne szkoły, do bardziej kompleksowego rozumienia problemów pacjenta.  

Uwaga: Model DMM nie jest szkołą terapii par lub rodzin.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w jaki sposób jeden z nurtów współczesnej teorii więzi wzbogaca praktykę psychoterapeutyczną. W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy i przyjrzymy się Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation (DMM; Crittenden, 2016). Model ten opisany jest tutaj: https://familyrelationsinstitute.org (strona w języku angielskim).

Patricia Crittenden, twórczyni modelu DMM (2016), opisała różne strategie przywiązaniowe (a nie wzorce/style przywiązania) kształtujące się w toku rozwoju człowieka. Podział tych strategii bezpośrednio nawiązuje do modelu Mary Ainsworth i jej następców (ABC+D), ale zarazem stanowi jego rozwinięcie. Crittenden (2016) zaproponowała, aby w miejsce szerokich kategorii opisujących wzorce/style przywiązania, posługiwać się w diagnozie i praktyce klinicznej, precyzyjniejszym terminem tj. strategii przywiązaniowych.  Znajomość tych strategii umożliwia dogłębne zrozumienie funkcjonowania  pacjentów/klientów i tego, czego doświadczają, poprawę precyzyjności interwencji psychoterapeutycznych, a tym samym większą skuteczność w psychoterapii.

W DMM przyjęto założenie  (Crittenden i Landini, 2011), że poczucie zagrożenia uruchamia strategie przywiązaniowe (zarówno dziecka, jak i dorosłego), jest adaptacyjne i ma służyć odzyskaniu względnego lub rzeczywistego poczucia bezpieczeństwa z postaciami  przywiązaniowymi.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak można wykorzystać DMM  do kompleksowej diagnozy w psychoterapii, przede wszystkim w pracy z osobami dorosłymi. Wspomnimy również o dzieciach w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz niemowlętach. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami diagnostycznymi DMM służącymi do analizy strategii przywiązaniowych. Uczestnicy będą również mieli okazję, aby omówić ich własne przypadki w praktyce psychoterapeutycznej oraz poćwiczyć umiejętności praktyczne. Szkolenie będzie obejmowało mini-wykłady, ćwiczenia w grupach, dyskusje oraz elementy pracy własnej.

Podczas kursu nie będziemy zajmowali się formalną diagnozą strategii przywiązaniowych. Nabycie kompetencji diagnostycznych wymaga uczestnictwa w kursach oferowanych przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.

Program kursu

Dzień pierwszy

– Wprowadzenie: co dotychczas wiemy o przywiązaniu.

– Porównanie modelu ABC+D oraz DMM.

– Główne założenia modelu DMM.

– Zagrożenia i adaptacja do różnego rodzaju zagrożeń.

Dzień drugi

– Omówienie głównych typów strategii przywiązaniowych.

– Krótkie omówienie poszczególnych strategii przywiązaniowych.

Dzień trzeci

– Wykorzystanie modelu DMM we własnej praktyce psychoterapeutycznej: analiza (nie superwizja) przypadków wniesionych przez uczestników z własnej praktyki psychoterapeutycznej.

– Refleksja nad własnymi strategiami przywiązaniami w kontekście relacji z pacjentem oraz obecnymi figurami przywiązaniowymi

Prowadzący

Kamila Kamińska: eftwithkamila.com

Szymon Chrząstowski: myhabitat.online

Dla kogo jest kurs?

Do uczestnictwa zapraszamy osoby, które praktykują psychoterapię i ukończyły co najmniej dwa lata szkolenia całościowego z psychoterapii. Przewidujemy wstępne konsultacje z chętnymi do udziału w szkoleniu, tak aby poznać ich potrzeby oraz sprawdzić na ile będziemy w stanie na nie odpowiedzieć.

Forma kursu

Kurs będzie realizowany w niewielkiej grupie (około 26 osób).

Szkolenie będzie się odbywało online, na platformie ZOOM i stacjonarnie w Krakowie.

Terminy

31 sierpnia 2024: od 9 do 17.30, online.

1 września 2024 : od 9 do 16.30, online.

28 września 2024: od 9 do 16.30, Kraków.

W ciągu każdego dnia szkolenia będzie jedna dłuższa, godzinna przerwa.

Literatura

Niestety teoria DMM nie jest opisywana w polskiej literaturze w związku z czym uczestnikom możemy zaproponować wyłącznie artykuły w języku angielskim (dostępne on-line). Podstawowymi książkami (dla chętnych) są:

Baim, C., Morrison, T. (2021). Attachment-based Practice with Adults. Understanding strategies and promoting positive change. Shoreham-by-Sea: Pavilon Publishing.

Crittenden, P.M., (2016). Raising Parents: Attachment, Representation and Treatment. Routlege: London.

Opłaty

Po szkoleniu wystawiamy zaświadczenia i wysyłamy je w formie elektronicznej.

Koszt udziału wynosi 1500 zł.

Regulamin zwrotów opłat:

W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu zwrócimy Państwu opłatę w zależności od terminu rezygnacji:

Jeśli rezygnacja jest zgłoszona przed 1 lipca, zwracamy całość opłaty.

Jeśli rezygnacja jest zgłoszona między 1 a 31 lipca zwracamy połowę kosztów.

Jeśli rezygnacja jest zgłoszona po 31 lipca wpłaty nie zwracamy.

Zgłoszenia

Aby zgłosić się na szkolenie proszę wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY

Nie trzeba zgłaszać sie ponownie, jeśli ktoś już wcześniej zapisał się na listę rezerwową w poprzedniej edycji.

Kontakt

Anna Kazberuk, tel. 517 286 961, fundacja@naszlaku.org