kurs bezpieczeństwo

W czasie epidemii COVID-19 podejmujemy dodatkowe środki bezpieczeństwa:

  • dezynfekujemy powierznie dotykowe,
  • prosimy uczestników o dezynfekowanie dłoni,
  • używamy oczyszczaczy powietrza.

W sytuacji nasilenia epidemii możemy:

  • zdecydować o czasowej zmianie formy zajęć na online,
  • wymagać okazania aktualnego paszportu covidowego,
  • wymagać okazania aktualnego negatywnego wyniku testu covidowego,
  • zarządzić pracę w maseczkach,
  • zmienić adres odbywania zajęć (w obrębe Krakowa).

Niezależnie od stopnia nasilenia epidemii prosimy wszystkich uczestników o zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi, nieprzyjeżdżanie na zajęcia z objawami infekcji i po kontakcie z osobami chorymi.