seminarium psychodynamiczne

SEMINARIUM DLA  SUPERWIZORÓW-APLIKANTÓW

SUPERWIZJA PAR W NURCIE PSYCHODYNAMICZNYM

Seminarium jest atestowane przez zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin jako seminarium przygotowujące do certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

PTP wymaga zrealizowania 160 godzin seminariów. Jedno nasze seminarium (sześć dni) to 55 godzin szkoleniowych.

Szkolenie superwizorów-nowe zasady (plik .pdf, 150 KB)

Cele szkolenia

Przygotowanie aplikantów do prowadzenia superwizji terapii par  prowadzonej zarówno w warunkach psychoterapii ambulatoryjnej, jak i w gabinetach prywatnych.

Kryteria przyjęcia uczestników

Ukończenie wcześniejszego szkolenia do certyfikatu PTP, w którym moduł psychodynamiczny wynosił nie mniej niż 200 godzin, a systemowy był zrealizowany w wymiarze przynajmniej 100 godzin.

Przynajmniej trzy lata pracy jako terapeuta par po uzyskaniu Certyfikatu Terapeuty PTP.

Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty poddawanie swojej pracy terapeutycznej z parami superwizji: przynajmniej 30 godzin superwizji indywidualnej oraz przynajmniej 30 godzin superwizji grupowej.

Podjęcie superwizji terapii par (w roli superwizora) przed rozpoczęciem seminarium lub prowadzenie psychoterapii par jest wskazane ale nie wymagane. Zgodnie z zaleceniem zarządów SNP i SNTR każdy superwizor-aplikant powinien odbyć przynajmniej jedno seminarium spoza nurtu, w którym się specjalizuje. Zapraszamy więc osoby, które nie prowadzą terapii i superwizji par, choc ich rola w części seminarium będzie bierna.

Program szkolenia

Specyfika uwzględniania zjawiska procesu równoległego w terapii indywidualnej i w terapii par.

Prowadzenie superwizji pary w oparciu o teorię relacji z obiektem.

Prowadzenie superwizji pary w oparciu o teorię więzi.

Integracja podejść systemowego i psychodynamicznego w prowadzeniu superwizji pary.

Forma zajęć

dwa trzydniowe zjazdy trwające łącznie 55 godzin szkolenia. Każdy zjazd będzie zawierał:

  1. Zajęcia teoretyczne, na które złożą się prezentowanie i dyskusje literatury dotyczącej superwizji psychodynamicznej terapii par ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w programie seminarium. Literatura może być w j. angielskim.
  2. Sesję superwizyjna, w czasie której uczestnicy szkolenia będą wzajemnie superwizować procesy prowadzonej przez siebie terapii par. Proces ten następnie zostanie poddany dyskusji w całej grupie superwizyjnej, z odniesieniem do teorii terapii par.
  3. Sesję superwizyjną, w trakcie której prowadzący szkolenie będą superwizować prowadzone przez aplikantów superwizje terapii par z ich praktyki klinicznej.

Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany jeden raz być w roli superwizora terapii pary prowadzonej przez innego uczestnika seminarium i dwa razy prezentować superwizję z własnej praktyki klinicznej.

W seminarium bierze udział 12 uczestników.

Terminy

Seminarium planowane na 1-3, 29-31 października 2021 zostało odwołane.

Seminarium odbędzie się dwukrotnie w roku 2022:

4-6 lutego 2022, 18-20 lutego 2022

17-19 czerwca ,1-3 lipca 2022

Od 20 września przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

Koszt

Koszt udziału w seminarium (55 godzin) składającym się z dwóch zjazdów przy grupie 12-osobowej wynosi 2000 zł dla jednego uczestnika (możliwa płatność w dwóch ratach: 1100 zł + 1100 zł).

Kierownik naukowy szkolenia:

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Osoby prowadzące szkolenie:

Dr Bernadetta Janusz – prowadzący

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii i etnologii. Absolwent kierunku psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 roku oraz kierunku etnologii Wydziału Historycznego w 2001 roku. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mgr Joanna Skowrońska – prowadzący

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, treningowy analityk grupowy, superwizor Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, superwizor IGA Londyn.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia przez poniższy formularz:

https://goo.gl/forms/Y7adEaShXLrBL3zh1

W rubryce „uwagi” proszę wskazać, w którym terminie  (październik 2021 czy luty 2022) chcecie Państwo uczestniczyć.

Pytania, wątpliwości, sugestie proszę wysyłać mejlem na adres: fundacja@naszlaku.org

lub telefonicznie: 517 286 961 (w godzinach 8-16).