2019, Terapia: co to zmienia?

PROGRAMPRELEGENCIOPŁATYZGŁOSZENIEMIEJSCE

Zapraszamy na doroczną konferencję Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Tytuł: „Terapia: co to zmienia?”

termin konferencji: sobota, 30 marca 2019

miejsce: Kraków, ul. Sławkowska 17

Tematem naszej tegorocznej konferencji jest proces psychoterapii oraz to, jak można rozumieć „zmianę” w przebiegu tego procesu. Oczywiste jest, że podejmując psychoterapię zarówno pacjenci, jak i terapeuci oczekują jakiejś zmiany. Nie jest jednak oczywiste, czym ta zmiana ma być, jak do niej dochodzi, jakiego rodzaju zmiany są możliwe. Zwłaszcza w terapii rodzin i par niejednoznacznie może być rozumiana „zmiana”: czy zmienia się przede wszystkim relacja, komunikacja, wzorce interakcji… czy raczej zmieniają się osoby, ich sposoby myślenia, wzorce przeżywania, mechanizmy obronne…? Czy może jedno i drugie zachodzi jednocześnie, skoro zmiana w tak głębokich relacjach, jakimi są związki intymne, wydaje się niemożliwa bez zmian indywidualnego przeżywania każdego z partnerów…?

Naszymi prelegentami będą terapeuci z doświadczeniem klinicznym w pracy z pacjentami indywidualnymi, grupami, parami:

Joanna Skowrońska,

Hanna Pinkowska-Zielińska,

Jakub Bobrzyński