kadra dydaktyczna

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Większość osób uczących na kursie to certyfikowani psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W tym gronie jest kilkunastu superwizorów psychoterapii. Oto lista nazwisk naszej kadry.

Członkowie Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku:

 • dr hab. med. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr med. Jakub Bobrzyński, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr n. społ. Marta Dora, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka kliniczna Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, specjalistka psychoseksuolożka, doradczyni okołotestowa HIV Krajowego Centrum ds. AIDS. Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz diagnostykę psychoseksuologiczną
 • dr Wojciech Drath, pycholog, psychoterapeuta, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr hab. n. med. Mariusz Furgał, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii UJ CM.
 • mgr Katarzyna Gdowska, psycholożka, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracujeZakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii UJ CM.
 • mgr Magdalena Grubich, pedagożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi psychoterapię par i rodzin, także z problemem FAS, członkini zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych.
 • dr n. hum. Bernadetta Janusz, psycholog, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ CM.
 • mgr Konrad Markiewicz, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada także Certyfikat Terapeuty i Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje z rodzinami, osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.
 • mgr Ryszard Matląg, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią par i rodzin. Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Prowadzi również psychoterapię zaburzeń seksualnych oraz grupy genogramowe.
 • mgr Małgorzata Osielczak-Stawinoga, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • mgr Magdalena Pozarzycka-Szwed, pycholożka, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr Roman Hilscher (dawniej Pracki), teolog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • mgr Aleksandra Siódmak, psycholożka, psychoonkolożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par.

Osoby stale współpracujące:

 • mgr psychologii Józefa Cisek, psycholożka, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada także certyfikat  European Association of Psychotherapy.
 • mgr Ewa Czarnota-Hańce, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień.
 • mgr psychologii Paula Hanuszkiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada także certyfikat interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • prof. dr hab. n. społ. Barbara Józefik, specjalistka psycholożka kliniczna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz psychoterapeutka  European Association for Psychotherapy. Profesor w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, kieruje pracą Pracowni Psychologii i Psychoterapii  Systemowej CM UJ i Ambulatorium Terapii Rodzin Zespołu Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracuje w podejściu systemowym integrującym teorię przywiązania i mentalizacji.
 • mgr Karolina Krzątała-Klemiato, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • mgr socjologii Roman Kwiatkowski, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr n. med. Grzegorz Mączka, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.
 • dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Analityk jungowski. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Prezes zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
 • lek. med. Ewa Niezgoda, specjalistka psychiatrii, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ordynatorka Oddziału leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.
 • mgr Ariadna Romejko–Borowiec, psycholożka, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • dr Jolanta Ryniak, psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii uzależnień, miejsce zatrudnienia: Poradnia Leczenia Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • mgr psychologii Joanna Skowrońska, psychoterapeutka z dwudziestoletnim doświadczeniem w psychoterapii zorientowanej psychoanalitycznie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Wykładowczyni i analityczka szkoleniowa Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, konsultantka organizacji. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Certyfikat Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Group Analytic Society ( GAS London), European Group Analytic Training Institution Network (EGATIN) i International Society of Psychoanalytical Studies of Organisation (ISPSO). Delegatka IGA “Rasztów” w EGATIN, członkini Management Committee GAS London. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii „Rasztów” w Warszawie i we własnym gabinecie.
 • dr n. hum. Dorota Stolarska-Pietrzak, psycholożka, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • lek. Bartłomiej Taurogiński, Lekarz specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwent całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii “Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne” oraz szkolenia “DBT Comprehensive”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, a także terapię rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji i w dalszym ciągu rozwija swój warsztat terapeutyczny, szczególnie w ramach koncepcji systemowych oraz tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnych.
 • mgr Roma Ulasińska, specjalistka psycholożka kliniczna, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizję w podejściu systemowym – indywidualną lub grupową.
 • mgr psychologii Dorota Węgrzyn, specjalistka psycholożka kliniczna, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeutka w zakresie psychoterapii Gestalt, pracuje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Kadra zgrupowania rozpoczynającego kurs:

 • Tomasz Ptak, kierownik
 • Małgorzata Chądzyńska, trenerka
 • Katarzyna Cyranka, trenerka
 • Karolina Krzątała-Klemiato, trenerka
 • Bartłomiej Walczyński, trener
 • Roman Hilscher, trener
 • Maria Tumidajewicz, obserwatorka
 • Joanna Magda Krupa, obserwatorka