kadra dydaktyczna

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Większość osób uczących na kursie to certyfikowani psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W tym gronie jest kilkunastu superwizorów psychoterapii. Oto lista nazwisk naszej kadry.

Członkowie Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku:

 • dr hab. med. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr med. Jakub Bobrzyński, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr Wojciech Drath, pycholog, psychoterapeuta, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr hab. n. med. Mariusz Furgał, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii UJ CM.
 • mgr Katarzyna Gdowska, psycholog, psychoterapeuta, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownica Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii UJ CM.
 • mgr Magdalena Grubich, pedagożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi psychoterapię par i rodzin, także z problemem FAS, członkini zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie dwuletniego Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych.
 • dr n. hum. Bernadetta Janusz, psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownica Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii UJ CM.
 • mgr Konrad Markiewicz, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada także Certyfikat Terapeuty i Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje z rodzinami, osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.
 • mgr Ryszard Matląg, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią par i rodzin. Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Prowadzi również psychoterapię zaburzeń seksualnych oraz grupy genogramowe.
 • mgr Małgorzata Osielczak-Stawinoga, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • mgr Magdalena Pozarzycka-Szwed, pycholog, psychoterapeutka, superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • dr Roman Pracki, teolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • mgr Aleksandra Siódmak, psycholog, psychoonkolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par.

Osoby stale współpracujące:

 • mgr psychologii Józefa Cisek, psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • mgr psychologii Paula Hanuszkiewicz, psycholog, certyfikat interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
 • prof. dr hab. n. społ. Barbara Józefik, specjalistka psycholożka kliniczna, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz psychoterapeutka  European Association for Psychotherapy. Profesor w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, kieruje pracą Pracowni Psychologii i Psychoterapii  Systemowej CM UJ i Ambulatorium Terapii Rodzin Zespołu Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracuje w podejściu systemowym integrującym teorię przywiązania i mentalizacji.
 • mgr socjologii Roman Kwiatkowski, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie.
 • dr n. med. Grzegorz Mączka, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Badawczo zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.
 • dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Analityk jungowski. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Prezes-elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
 • mgr psychologii Dorota Węgrzyn, psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta w zakresie psychoterapii Gestalt, miejsce zatrudnienia: Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.
 • dr med. Maciej Pilecki, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; miejsce zatrudnienia: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Prezes zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
 • mgr Jolanta Ryniak, psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii uzależnień, miejsce zatrudnienia: Poradnia Leczenia Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • mgr psychologii Joanna Skowrońska, psychoterapeuta z dwudziestoletnim doświadczeniem w Psychoterapii zorientowanej psychoanalitycznie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Wykładowca i analityk szkoleniowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, konsultant organizacji. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Certyfikat Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Group Analytic Society ( GAS London), European Group Analytic Training Institution Network (EGATIN) i International Society of Psychoanalytical Studies of Organisation (ISPSO). Delegat IGA “Rasztów” w EGATIN, członek Management Committee GAS London. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii „Rasztów” w Warszawie i we własnym gabinecie.
 • dr n. hum. Dorota Stolarska-Pietrzak, psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje w Katedrze Psychoterapii CM UJ, Pracowni Psychoanalizy.
 • lek. Bartłomiej Taurogiński, Lekarz specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwent całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii “Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne” oraz szkolenia “DBT Comprehensive”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, a także terapię rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji i w dalszym ciągu rozwija swój warsztat terapeutyczny, szczególnie w ramach koncepcji systemowych oraz tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnych.
 • mgr Roma Ulasińska, specjalistka psycholożka kliniczna, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizję w podejściu systemowym – indywidualną lub grupową.
 • mgr psychologii Bartłomiej Walczyński, psycholog, psychoterapeuta.
 • mgr Ariadna Romejko–Borowiec, psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • lek. med. Ewa Niezgoda, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ordynator Oddziału leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

Osoby prowadzące zgrupowanie rozpoczynające kurs:

 • Kazimierz Bierzyński
 • Małgorzata Chądzyńska
 • Karolina Krzątała-Klemiato
 • Tomasz Ptak
 • Roman Pracki