2024, Koterapia

opis

program

prelegenci

opłaty

zgłoszenie

kontakt

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU zaprasza na doroczną konferencję pod tytułem


Koterapia w terapii par i rodzin.

16 marca 2024 r, Kraków/online

W Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku prowadzimy terapie par i rodzin. Znakomita większość spotkań jest prowadzona przez pary terapeutów. W niektórych procesach jako koterapeuci uczestniczą także stażyści. Jakie znaczenie ma to, że terapię prowadzi więcej niż jeden terapeuta? Jaki jest możliwy podział ról między dwójkę (lub trójkę) terapeutów? Jakie zjawiska występują między koterapeutami? Jakie są warunki dobrej koterapii? Z jakimi trudnościami we wspólnej pracy trzeba się liczyć? I wreszcie: jaką korzyść z tej sytuacji mają pacjenci?

Po każdym wystąpieniu planujemy otwartą dyskusję z uczestnikami. Terapeutów już pracujących w koterapii zapraszamy do podzielenia się swoim doświadczeniem, a tych, którzy dopiero rozważają stosowanie tej formy terapii, będziemy do tego ośmielać.


Patronat nad konferencją objęli:

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

oraz Kwartalnik Psychoterapia

Komitet Naukowy:

Bogdan de Barbaro

Wojciech Drath

Mariusz Furgał

Magdalena Pozarzycka – Szwed

Komitet Organizacyjny:

Anna Kazberuk

zespół Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku


Współorganizatorem konferencji jest:

Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum Uniwersyetu Jagiellońskiego