2024, Koterapia

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU zaprasza na doroczną konferencję pod tytułem


Koterapia w terapii par i rodzin.

16 marca 2024 r, Kraków/online

W Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku prowadzimy terapie par i rodzin. Znakomita większość spotkań jest prowadzona przez pary terapeutów. W niektórych procesach jako koterapeuci uczestniczą także stażyści. Jakie znaczenie ma to, że terapę prowadzi więcej niż jeden terapeuta? Jaki jest możliwy podział ról między dwójkę (lub trójkę) terapeutów? Jakie zjawiska występują między koterapeutami? Jakie są warunki dobrej koterapii? Z jakimi trudnościami we wspólnej pracy można się liczyć? I wreszcie: jaką korzyść z tej sytuacji mają pacjenci?

Terapeutów już pracujących w koterapii zapraszamy do podzielenia się swoim doświadczeniem, a tych, którzy dopiero rozważają stosowanie tej formy terapii, będziemy do tego ośmielać.

Wkrótce podamy więcej szczegółów i umieścimy na tej stronie formularz zgłoszeniowy.