koszt kurs systemowy

Program

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Koszt całego kursu (26 weekendowych zajęć) wynosi:

18 200 zł przy płatności co semestr  (4 raty po 3500zł i 1 rata w wysokości 4200 zł)

lub

19 500 zł przy płatności za każdy zjazd (26 rat po 750 zł).

Zmiana ceny może nastąpić w sytuacji wysokiej inflacji (powyżej 5% w skali roku).

Wybór płatności dokonywany jest przy podpisywaniu umowy uczestnika.

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu faktury na konto:

BNP Paribas S.A
FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
50 1750 0012 0000 0000 4090 9923

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, kurs systemowy, nr faktury