SEMINARIUM DLA SUPERWIZORÓW-APLIKANTÓW

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin zaprasza superwizorów-aplikantów na dwa atestowane seminaria. Jedno z nich realizowane jest w nurcie systemowym i dotyczy superwizji terapii par i rodzin, drugie – w nurcie psychodynamicznym i dotyczy superwizji terapii par.

Udział w  seminariach jest niezależny – można wziąć udział w jednym lub w obu.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Fundacji w Krakowie.

Koszt udziału w jednym seminarium (realizowane w formie: trzech weekendowych zjazdów, dwóch trzydniowych zjazdów lub 6 kolejnych dni)  to 2000 zł .

Udział w sześciodniowym seminarium pozwala zaliczyć 55 godzin szkolenia.

Część tekstów, które trzeba przeczytać na seminarium jest w j. angielskim.

Więcej szczegółów w zakładkach  SEMINARIUM SYSTEMOWE   SEMINARIUM PSYCHODYNAMICZNE

Zgłoszenia proszę wysyłać mejlem na adres: fundacja@naszlaku.org

W mejlu prosimy podać następujące informacje:

  • nazwa całościowego szkolenia z psychoterapii, kierownik naukowy szkolenia i lata trwania,
  • data uzyskania certyfikatu psychoterapeuty,
  • krotki opis przebiegu swojej pracy jako terapeuty,
  • imię i nazwisko swojego superwizora,
  • swoje dane (imię, nazwisko, kontakt, dane do faktury).

Terminy 

Nie mamy jeszcze zaplanowanego terminu seminarium.