SEMINARIUM DLA SUPERWIZORÓW-APLIKANTÓW

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin zaprasza superwizorów-aplikantów na dwa atestowane seminaria. Jedno z nich realizowane jest w nurcie systemowym i dotyczy superwizji terapii par i rodzin, drugie – w nurcie psychodynamicznym i dotyczy superwizji terapii par.

Udział w  seminariach jest niezależny – można wziąć udział w jednym lub w obu.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Fundacji w Krakowie.

Udział w sześciodniowym seminarium pozwala zaliczyć 60 godzin szkolenia, w czterodniowym – 40 godzin.

Część tekstów, które trzeba przeczytać na seminarium jest w j. angielskim.

Więcej szczegółów w zakładkach  SEMINARIUM SYSTEMOWE   SEMINARIUM PSYCHODYNAMICZNE