II rok

ROK II (wrzesień – czerwiec)

 

Zajęcia w czasie II roku składają się z trzech elementów:

  • kontynuacji terapii własnej (grupowego treningu analitycznego), realizowanej w tym samym trybie co w roku I, przy czym planowanych jest dziesięć weekendowych zajęć (sobota lub niedziela) w kolejnych miesiącach od września do czerwca (razem 100 godzin);
  • zajęć wykładowo-seminaryjnych, na które składają się dwa wątki tematyczne: „Psychopatologia i psychoterapia różnych zaburzeń psychicznych, cz. II (wrzesień – listopad) oraz „Psychoterapia indywidualna (grudzień – czerwiec). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (niedziela lub sobota) w kolejne weekendy od września do czerwca.
  • superwizji indywidualnej; 2 spotkania w miesiącu, każde ze spotkań – 2 godziny (45 – minutowe) przez 10 miesięcy, co w sumie daje 40 godzin w ciągu roku. Za zorganizowanie tych spotkań z superwizorem certyfikowanym przez Sekcję Psychoterapii PTP odpowiada sam uczestnik.

 

PSYCHOPATOLOGIA I PSYCHOTERAPIA RÓŻNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH,

CZ. II

I. wrzesień

Uzależnienia: Psychopatologia i psychoterapia uzależnienia od narkotyków i alkoholu, 10 godzin lekcyjnych.


 

II. październik

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży, nadużycia wobec dziecka, 10 godzin lekcyjnych.


 

III. listopad

Zasady interwencji kryzysowej i PTSD, 10 godzin lekcyjnych.


 

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

IV. grudzień

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych.


 

V. styczeń

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych.


 

VI. luty

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych


 

VII. marzec

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych


 

VIII. kwiecień

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych


 

IX. maj

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych


 

X. czerwiec

Warsztaty z psychoterapii indywidualnej, 10 godzin lekcyjnych