SUPERWIZJA


Zapraszamy do superwizji w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

W Fundacji pracuje kilka grup superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów i superwizorów-aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Spotkania odbywają się w małych grupach (5-8 osób) raz w miesiącu. Jedno spotkanie trwa 3 godziny zegarowe (4 godziny szkoleniowe). Wyjątkiem jest grupa online Wojciecha Dratha, która trwa 5 godzin szkoleniowych.

Superwizja indywidualna trwa 70 minut (1,5 godziny szkoleniowej).

Za nieobecności się płaci. Fundacja wystawia faktury.

Większość superwizji odbywa się w siedzibie Fundacji w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 14/1

Grupa Mariusza Furgała, Małgorzaty Osielczak-Stawinogi, dr Wojciecha Dratha pracuje w trybie on-line.

Grupa dr Szymona Chrząstowskiego pracuje częściowo online a częściowo w spotkaniu bezpośrednim.

Cennik superwizji od września 2023 r.:

Udział w grupie superwizyjnej prowadzonej przez certyfikowanego superwizora, 180 minut (4 godziny szkoleniowe) – 360 zł.

Udział w grupie superwizyjnej prowadzonej przez superwizora-aplikanta, 180 minut (4 godziny szkoleniowe) – 300 zł.

Udział w grupie superwizyjnej prowadzonej przez Wojciecha Dratha, 225 minut (5 godzin szkoleniowych) – 375 zł.

Superwizja indywidualna u superwizora-aplikanta, 70 minut – 270 zł.


Bogdan de Barbaro, fot. Fundacja Na Szlaku
Bogdan de Barbaro

prof. Bogdan de Barbaro jest psychiatrą, psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii. Założył i kierował do roku 2016 Zakładem Terapii Rodzin UJ CM. W latach 2016-2019 był kierownikiem Katedry Psychiatrii UJ CM. Jest jednym ze współzałożycieli Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Uczy prowadzenia psychoterapii. Pracuje w nurcie systemowym.

Aktualnie nie ma wolnych miejsc w grupach. Można zapisać się na listę oczekujących.

Harmonogram:

grupa I, środy, godz. 16.00-19.00

grupa II, czwartki, godz. 15.00-18.00

grupa III, środy, godz. 15-18


Szymon Chrząstowski

dr Szymon Chrząstowski, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudziesięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej  i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii. Prywatnie wielbiciel wędrówek, Krakowa i Porto oraz rugby.

Superwizja w małej grupie, prowadzona z perspektywy narracyjnej terapii więzi skupia się na zaspokajaniu potrzeb przywiązaniowych i sposobach regulacji emocji w parze, rodzinie, a także w przypadku indywidualnych klientów. Podejście to integruje elementy szkoły systemowej i narracyjnej ze współczesną teorią więzi (a zwłaszcza z modelem Dynamic-Maturational Model of Attachment).

Superwizja ma pomóc w poszerzeniu rozumienia klientów/pacjentów oraz przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę kliniczną (co robić w konkretnym przypadku). Stanowi okazję do rozwoju zawodowego i lepszego poznania siebie w kontakcie z pacjentem (zwłaszcza w kontekście przywiązania).

Obok refleksji, kluczowym elementem superwizji, jest omawianie trudności w pracy klinicznej w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości. Superwizowani będa pacjenci indywidualni, pary i rodziny.

Uczestnicy superwizji będą proszeni o przeczytanie kilku tekstów.

Grupa pracuje w piątki, godz. 16.00 – 19.00.

Terminy na rok 2023/2024: 22 września (w Krakowie), 6 października (w Krakowie), 17 listopada (w Krakowie), 1 grudnia (online), 12 stycznia (online), 23 lutego (online), 22 marca (online), 5 kwietnia (w Krakowie), 17 maja (forma do potwierdzenia), 21 czerwca (online).

Aktualnie nie ma wolnych miejsc w grupach. Można zapisać się na listę oczekujących.


dr Wojciech Drath – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizje w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Jedna grupa pracuje w spotkaniu bezpośrednim, druga – w trybie online z możliwością spotkań bezpośrednich co jakiś czas (po uzgodnieniu z grupą). Do pracy w tej grupie zapraszamy terapeutów pracujących z parami i rodzinami, choć będzie także możliwość superwizowania pacjentów indywidualnych.

Grupa online pracuje w drugie środy miesiąca, godz. 09.15 – 13.00, koszt 375 zł

Grupa w trybie bezpośrednim w czwarte środy miesiąca, godz. 10.00 – 13.00, koszt 300 zł


Mariusz Furgał, fot. Fundacja Na Szlaku

dr hab. n. med. Mariusz Furgał jest psychiatrą, psychoterapeutą, superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Zakładem Terapii Rodzin i Psychosomatyki CM UJ. Pełni rolę Przewodniczącego Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Grupy superwizyjne w Fundacji liczą po ośmiu uczestników, którzy superwizują swoją pracę terapeutyczną z rodzinami, parami i pacjentami indywidualnymi.

Harmonogram na rok 2023/2024:

grupa I, piątki godz. 9.30-13.00: 15 września 6 października 3 listopada 1 grudnia 5 stycznia 2 lutego 1 marca 5 kwietnia 10 maja 7 czerwca

grupa II, piątki godz. 14.00-17.00: 15 września 6 października 3 listopada 1 grudnia 5 stycznia 2 lutego 1 marca 5 kwietnia 10 maja 7 czerwca

Aktualnie nie ma wolnych miejsc w grupach. Można zapisać się na listę oczekujących.


Katarzyna Gdowska – psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Fundacji prowadzi zajęcia na kursie psychoterapii, grupy genogramowe dla terapeutów i superwizje.

czwarte czwartki miesiąca, godz. 17.00-20.00, cena: 360 zł

Aktualnie nie ma wolnych miejsc w grupach. Można zapisać się na listę oczekujących.


Magdalena Grubich – pedagożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP),wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię par i rodzin, psychoterapię zaburzeń seksualnych.

W Fundacji prowadzi superwizje indywidualne w piątki, godz. 13.00-14.10. Częstotliwość i tryb spotkań (spotkanie bezpośrednie lub online) – do indywidualnego ustalenia. Superwizja indywidualna (70 minut) kosztuje 270 zł.

dr Roman Hilscher (daw. Pracki) – teolog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener procesów grupowych. Prowadzi superwizje indywidualne terapeutów pracujących z parami, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi.

Dostępne terminy: środy, godz. 15.50-17.00. Częstotliwość i tryb spotkań (spotkanie bezpośrednie lub online) – do indywidualnego ustalenia. Superwizja indywidualna (70 minut) kosztuje 270 zł.


Ryszard Matląg

Ryszard Matląg – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią par i rodzin. Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Prowadzi również psychoterapię zaburzeń seksualnych oraz grupy genogramowe. Prowadzi superwizje indywidualne terapeutów pracujących z parami, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi.

Aktualnie nie mamy wolnych miejsc.


Małgorzata Osielczak-Stawinoga jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorką-aplikantką PTP. Prowadzi superwizje indywidualne oraz superwizję grupową.

Superwizja grupowa online, 180 minut kosztuje 300 zł. Termin: drugie środy miesiąca g. 13-16.

Superwizja indywidualna – nie mamy aktualnie miejsc.


Magdalena Pozarzycka, fot. Fundacja Na Szlaku

mgr Magdalena Pozarzycka-Szwed jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Fundacji prowadzi terapię par i rodzin, zajęcia na kursie psychoterapii oraz superwizje. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.

Prowadzi grupę superwizyjną w ostatnie czwartki miesiąca, godz. 15.30 – 18.30.

Aktualnie nie ma wolnych miejsc w grupie. Można zapisać się na listę oczekujących.


Monika Rogoż – psychiatrka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka–aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych i nastolatków oraz  psycho-farmakologią pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi. W  Fundacji prowadzi terapię par oraz superwizje indywidualne terapeutów pracujących z pacjentem indywidualnym, parą i rodziną.

Częstotliwość i tryb spotkań (spotkanie bezpośrednie lub online) – do indywidualnego ustalenia. Superwizja indywidualna (70 minut) kosztuje 270 zł.

Aktualnie nie ma wolnych miejsc. Można zapisać się na listę oczekujących.


Aleksandra Siódmak – psycholożka, psychoonkolożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi supewizję psychoterapii indywidualnej, par i rodzin.

W Fundacji prowadzi superwizje indywidualne w piątki, godz. 8:40, 10:00, 11:20. Częstotliwość i tryb spotkań (spotkanie bezpośrednie lub online) – do indywidualnego ustalenia. Superwizja indywidualna (70 minut) kosztuje 270 zł.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy:

Kontakt w sprawie superwizji:

Anna Kazberuk, fundacja@naszlaku.org, tel. 517 286 961 (w godzinach 9-15)