SUPERWIZJA

Zapraszamy do superwizji w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

W Fundacji pracuje kilka grup superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów i superwizorów-aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Spotkania odbywają się w małych grupach (5-8 osób) raz w miesiącu. Jedno spotkanie trwa 3 godziny zegarowe (4 godziny szkoleniowe). Koszt udziału w grupie to 200 zł (u superwizorów) i 170 zł (u superwizorów-aplikantów).

Superwizja indywidualna trwa 70 minut (1,5 godziny szkoleniowej), kosztuje 210 zł.

Za nieobecności się płaci. Fundacja wystawia faktury.

W czasie epidemii superwizje odbywają się w  trybie online za pośrednictwem platformy ZOOM. Później – w siedzibie Fundacji w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 14.


Bogdan de Barbaro, fot. Fundacja Na Szlaku

prof. Bogdan de Barbaro jest psychiatrą, psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii. Założył i kierował do roku 2016 Zakładem Terapii Rodzin UJ CM. W latach 2016-2019 był kierownikiem Katedry Psychiatrii UJ CM. Jest jednym ze współzałożycieli Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Uczy prowadzenia psychoterapii. Pracuje w nurcie systemowym.

Aktualnie nie ma wolnych miejsc w grupach. Można zapisać się na listę oczekujących.

Harmonogram na rok 2020/2021:

grupa I, środy, godz. 16.00-19.00: 16 IX 2020, 21 X 2020, 18 XI 2020, 16 XII 2020, 20 I 2021, 17 II 2021, 17 III 2021, 21 IV 2021, 19 V 2021, 16 VI 2021

grupa II, czwartki w godz. 15.00-18.003 IX 2020, 29 X 2020, 5 XI 2020, 3 XII 2020, 21 I 2021, 4 II 2021, 18 III 2021, 22 IV 2021, 20 V 2021, 24 VI 2021

cena: 200 zł za spotkanie.


dr Wojciech Drath – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizje w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Grupa pracuje w trybie online z możliwością spotkań bezpośrednich co jakiś czas (po uzgodnieniu z grupą). Do pracy w tej grupie zapraszamy terapeutów pracujących z parami i rodzinami, choć będzie także możliwość superwizowania pacjentów indywidualnych.

Harmonogram na rok 2020/2021 r:

środy, godz. 10.00 – 13.00:  4 XI 2020, 9 XII 2020, 13 I 2021, 10 II 2021, 10 III 2021, 14 IV 2021, 12 V 2021, 9 VI 2021

cena: 170 zł za spotkanie.


Mariusz Furgał, fot. Fundacja Na Szlaku

dr hab. n. med. Mariusz Furgał jest psychiatrą, psychoterapeutą, superwizorem-aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Zakładem Terapii Rodzin i Psychosomatyki CM UJ. Pełni rolę Przewodniczącego Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Grupy superwizyjne w Fundacji liczą po ośmiu uczestników, którzy superwizują swoją pracę terapeutyczną z rodzinami, parami i pacjentami indywidualnymi.

Harmonogram na rok 2020/2021:

grupa I, piątki godz. 9.30-13.00: 11 IX 2020, 9 X 2020, 20 XI 2020, 18 XII 2020, 22 I 2021, 5 II 2021, 19 III 2021, 16 IV 2021,14 V 2021, 25 VI 2021

grupa II, piątki godz. 14.00-17.00: 4 IX 2020, 9 X 2020, 20 XI 2020, 18 XII 2020, 15 I 2021, 5 II 2021, 19 III 2021, 16 IV 2021,14 V 2021, 25 VI 2021

cena: 170 zł za spotkanie.


Katarzyna Gdowska – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Fundacji prowadzi zajęcia na kursie psychoterapii, grupy genogramowe dla terapeutów i superwizje.

Harmonogram na rok 2020/2021:

poniedziałki, godz. 17.00-20.00: 14 IX 2020, 12 X 2020, 23 XI 2020, 14 XII 2020, 11 I 2021, 22 II 2021, 29 III 2021, 12 IV 2021, 24 V 2021, 28 VI 2021

cena: 200 zł za spotkanie.


Ryszard MatlągSuperwizje indywidualne terapeutów pracujących z parami, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi prowadzi Ryszard Matląg, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pan Ryszard Matląg pracuje w nurcie systemowo-psychodynamicznym.

Sesje odbywają się zwykle raz w miesiącu (lub z inną częstotliwością – do uzgodnienia z superwizorem). Jedno spotkanie trwa 70 minut. Koszt superwizji: 210 zł

W czasie epidemii spotkania odbywają się online.


Magdalena Pozarzycka, fot. Fundacja Na Szlaku

mgr Magdalena Pozarzycka jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorem aplikantem PTP. W Fundacji prowadzi terape ar i rodzin, zajęcia na kursie psychoterapii oraz superwizje. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.

Harmonogramna rok 2020/2021:

czwartki, godz. 15.30 – 18.30. Ustalony jest jeden tarmin: 25 września 2020 – na tym spotkaniu grupa wspólnie ustali dalsze terminy (zazwyczaj są to ostatnie czwartki miesiąca).

cena: 170 zł za spotkanie.


ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt w sprawie superwizji:

Anna Kazberuk, fundacja@naszlaku.org, tel. 517 286 96 (w godzinach 8-16)

One comment

Comments are closed.