SUPERWIZJA


Zapraszamy do superwizji w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

W Fundacji pracuje kilka grup superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów i superwizorów-aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Spotkania odbywają się w małych grupach (5-8 osób) raz w miesiącu. Jedno spotkanie trwa 3 godziny zegarowe (4 godziny szkoleniowe). Wyjątkiem jest grupa Jakuba Bobrzyńskiego, która trwa 5 godzin.

Superwizja indywidualna trwa 70 minut (1,5 godziny szkoleniowej).

Za nieobecności się płaci. Fundacja wystawia faktury.

Większość superwizji odbywa się w siedzibie Fundacji w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 14/1

Grupa dr Wojciecha Dratha pracuje w trybie on-line.

Grupa dr Szymona Chrząsowskiego pracuje online i w spotkaniu bezpośrednim.

Cennik superwizji od września 2023 r.:

Udział w grupie superwizyjnej prowadzonej przez certyfikowanego superwizora, 180 minut (4 godziny szkoleniowe) – 360 zł.

Udział w grupie superwizyjnej prowadzonej przez superwizora-aplikanta, 180 minut (4 godziny szkoleniowe) – 300 zł.

Udział w grupie superwizyjnej prowadzonej przez Wojciecha Dratha, 225 minut (5 godzin szkoleniowych) – 375 zł.

Udział w grupie superwizyjnej prowadzonej przez Jakuba Borzyńskiego, 300 minut (6,5 godziny szkoleniowej) – 400 zł.

Superwizja indywidualna u superwizora-aplikanta, 70 minut – 270 zł.


Bogdan de Barbaro, fot. Fundacja Na Szlaku
Bogdan de Barbaro

prof. Bogdan de Barbaro jest psychiatrą, psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii. Założył i kierował do roku 2016 Zakładem Terapii Rodzin UJ CM. W latach 2016-2019 był kierownikiem Katedry Psychiatrii UJ CM. Jest jednym ze współzałożycieli Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Uczy prowadzenia psychoterapii. Pracuje w nurcie systemowym.

Aktualnie nie ma wolnych miejsc w grupach. Można zapisać się na listę oczekujących.

Harmonogram:

grupa I, środy, godz. 16.00-19.00: 28 IX 2022, 26 X 2022, 23 XI 2022, 21 XII 2022, 25 I, 22 I, 29 III, 26 IV, 24 V, 28 VI

grupa II, czwartki, godz. 15.00-18.00: 1 IX 2022, 6 X 2022, 3 XI 2022, 8 XII 2022, 5 I, 2 II, 2 III, 6 IV, 4 V, 1 VI

grupa III, środy, godz. 15-18: 21 IX 2022, 5 X 2022, 2 XI 2022, 7 XII 2022, 4 I, 1 II, 1 III, 5 IV, 10 V, 7 VI


Jakub Bobrzyński

Jakub Bobrzyński, psychiatra, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi praktykę prywatną w Krakowie.
Superwizuje pracę indywidualną z dorosłymi i młodzieżą, a także z parami i rodzinami, pracuje w podejściu psychoanalitycznym, tzn. uwzględniając: zjawiska nieświadome w procesie terapeutycznym, rozumienie przestrzeni terapeutycznej jako zachodzących wzajemnie na siebie subiektywności, postrzeganie grupy superwizyjnej jako środowiska stymulującego nieświadomą pracę, umożliwiającego „śnienie” tego, czego nie udaje się wyśnić w gabinecie z pacjentem.

W Fundacji Na Szlaku prowadzi roczną grupę (liczba osób: 6-8) superwizyjno-seminaryjną dla osób szkolących się, prowadzących samodzielnie procesy terapeutyczne, zainteresowanych podejściem psychoanalitycznym. Spotkania odbywaja się raz w miesiącu (5 godzin zegarowych), na które składa się superwizja terapii prowadzonych przez uczestników oraz dyskusja tekstów proponowanych przez prowadzącego. Będą to artykuły w ramach szeroko rozumianej tradycji psychoanalitycznej, które wydają mi się szczególnie ważne dla rozumienia procesu analitycznego, takich autorów jak m.in. Freud, Bion, Winnicott, Ogden, Bollas, Miller, de M’Uzan. Nie są to teksty, które mieściłyby się w ramach jakiegoś określonego podejścia w ramach psychoanalizy, nie ma z góry ustalonej listy lektur, teksty dobierane są raczej na podstawie zapotrzebowania w pracy z grupą.

Spotkania będą się odbywały w soboty w godzinach 10.00-15.00.

Harmonogram na rok 2022/2023: 15 X, 19 XI, 3 XII, 14 I, 4 II, 4 III, 1 IV, 13 V, 3 VI

cena: 350 zł za jedno spotkanie.


Szymon Chrząstowski

dr Szymon Chrząstowski, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudziesięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej  i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii. Prywatnie wielbiciel wędrówek, Krakowa i Porto oraz rugby.

Superwizja w małej grupie, prowadzona z perspektywy narracyjnej terapii więzi skupia się na zaspokajaniu potrzeb przywiązaniowych i sposobach regulacji emocji w parze, rodzinie, a także w przypadku indywidualnych klientów. Podejście to integruje elementy szkoły systemowej i narracyjnej ze współczesną teorią więzi (a zwłaszcza z modelem Dynamic-Maturational Model of Attachment).

Superwizja ma pomóc w poszerzeniu rozumienia klientów/pacjentów oraz przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę kliniczną (co robić w konkretnym przypadku). Stanowi okazję do rozwoju zawodowego i lepszego poznania siebie w kontakcie z pacjentem (zwłaszcza w kontekście przywiązania).

Obok refleksji, kluczowym elementem superwizji, jest omawianie trudności w pracy klinicznej w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości. Superwizowani będa pacjenci indywidualni, pary i rodziny.

Uczestnicy superwizji będą proszeni o przeczytanie kilku tekstów.

Grupa będzie pracowała w piątki, godz. 16.00 – 19.00. Część spotkań będzie się odbywała w Krakowie a część (od marca 2023 r) – online.

Terminy na rok 2023/2024: 22 września, 6 października, 17 listopada, 1 grudnia, 12 stycznia, 23 lutego, 22 marca, 5 kwietnia, 17 maja, 21 czerwca,


dr Wojciech Drath – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizje w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Jedna grupa pracuje w spotkaniu bezpośrednim, druga – w trybie online z możliwością spotkań bezpośrednich co jakiś czas (po uzgodnieniu z grupą). Do pracy w tej grupie zapraszamy terapeutów pracujących z parami i rodzinami, choć będzie także możliwość superwizowania pacjentów indywidualnych.

Grupa online pracuje w drugie środy miesiąca, godz. 09.15 – 13.00, koszt 310 zł

Grupa w trybie bezpośrednim w czwarte środy miesiąca, godz. 10.00 – 13.00, koszt 250 zł


Mariusz Furgał, fot. Fundacja Na Szlaku

dr hab. n. med. Mariusz Furgał jest psychiatrą, psychoterapeutą, superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Zakładem Terapii Rodzin i Psychosomatyki CM UJ. Pełni rolę Przewodniczącego Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Grupy superwizyjne w Fundacji liczą po ośmiu uczestników, którzy superwizują swoją pracę terapeutyczną z rodzinami, parami i pacjentami indywidualnymi.

Harmonogram na rok 2022:

grupa I, piątki godz. 9.30-13.00: 2 IX 2022, 7 X 2022, 4 XI 2022, 2 XII 2022, 13 I, 3 II, 3 III, 14 IV, 12 V, 2 VI

grupa II, piątki godz. 14.00-17.00: 2 IX 2022, 7 X 2022, 4 XI 2022, 2 XII 2022, 13 I, 3 II, 3 III, 14 IV, 12 V, 2 VI


Katarzyna Gdowska – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Fundacji prowadzi zajęcia na kursie psychoterapii, grupy genogramowe dla terapeutów i superwizje.

poniedziałki, godz. 17.00-20.00


Magdalena Grubich – pedagożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP),wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię par i rodzin, psychoterapię zaburzeń seksualnych.

W Fundacji prowadzi superwizje indywidualne w środy, godz. 13.00-14.10. Częstotliwość i tryb spotkań (bezpośrdnie spotkanie lub online) – do indywidualnego ustalenia.


Ryszard Matląg

Ryszard Matląg – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią par i rodzin. Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Prowadzi również psychoterapię zaburzeń seksualnych oraz grupy genogramowe. Prowadzi superwizje indywidualne terapeutów pracujących z parami, rodzinami lub pacjentami indywidualnymi.

Sesje odbywają się zwykle raz w miesiącu (lub z inną częstotliwością – do uzgodnienia z superwizorem). W czasie epidemii spotkania mogą odbywać się online.


Małgorzata Osielczak-Stawinoga jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorem-aplikantem PTP. Prowadzi superwizje indywidualne.

Terminy, częstotliwość i tryb spotkań (bezpośrdnie spotkanie lub online) – do indywidualnego ustalenia.


Magdalena Pozarzycka, fot. Fundacja Na Szlaku

mgr Magdalena Pozarzycka jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorem-aplikantem PTP. W Fundacji prowadzi terapię par i rodzin, zajęcia na kursie psychoterapii oraz superwizje. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych.

Spotkania odbywaja się zwykle w ostatnie czwartki miesiąca, godz. 15.30 – 18.30.


Monika Rogoż – lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor–aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych i nastolatków oraz  psycho-farmakologią pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi. W  „Fundacji Na Szlaku”  prowadzi  terapię par oraz superwizje indywidualne terapeutów pracujących z pacjentem indywidualnym, parą i rodziną.

Częstotliwość oraz forma spotkań możliwa do uzgodnienia.


ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy:

Kontakt w sprawie superwizji:

Anna Kazberuk, fundacja@naszlaku.org, tel. 517 286 961 (w godzinach 9-15)