SEMINARIUM DLA  SUPERWIZORÓW-APLIKANTÓW

TERAPIA RODZIN I TERAPIA PAR W NURCIE SYSTEMOWYM

Seminarium otrzymało atestację zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin jako seminarium przygotowujące do certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. PTP wynaga zrealizowania 160 godzin seminariów. Jedno nasze seminarium (sześć dni) to zwykle 45 godzin.

Szkolenie superwizorów-nowe zasady (plik .pdf, 149 KB)

Terminy najbliższej edycji

nie są ustalone. Najwcześniej jesienią 2018.

Kryteria przyjęcia uczestników

Ukończenie wcześniejszego szkolenia do certyfikatu PTP, w którym był realizowany moduł systemowy w wymiarze przynajmniej 250 godzin .

Przynajmniej trzy lata pracy jako terapeuta rodzin i par po uzyskaniu Certyfikatu Terapeuty PTP.

Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty poddawanie swojej pracy terapeutycznej z parami i rodzinami superwizji: przynajmniej 30 godzin superwizji indywidualnej oraz przynajmniej 30 godzin superwizji grupowej.

Konieczność podjęcia superwizji terapii rodzin lub terapii par (w roli superwizora) przed rozpoczęciem seminarium.

Cele szkolenia

Przygotowanie aplikantów do prowadzenia superwizji terapii rodzin, jak również superwizji konsultacji rodzinnych, prowadzonych zarówno w instytucji (np. oddział psychiatryczny) jak również w ośrodkach ambulatoryjnych, prywatnej praktyce.

Program szkolenia

Specyfika superwizji w podejściu systemowym- superwizja na żywo.

Superwizowanie sprzężeń zwrotnych w procesie terapii rodzin i terapii par.

Uwzględnianie przekazów transgeneracyjnych w procesie superwizji.

Uwzględnianie różnych „pięter systemu” w superwizji rodziny z pacjentem identyfikowanym.

Zespół reflektujący, jako metoda superwizji systemowej.

Forma zajęć

Trzy weekendowe zjazdy trwające łącznie 45 godzin szkolenia. Każdy zjazd będzie zawierał:

  1. Trzygodzinne zajęcia teoretyczne: omawianie i dyskusje literatury dotyczącej superwizji systemowej terapii rodzin ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w programie seminarium. Literatura może być w j. angielskim.
  2. Czterogodzinną sesję superwizyjną, w czasie której uczestnicy seminarium będą wzajemnie superwizować procesy prowadzonej przez siebie terapii rodzin. Proces ten następnie zostanie poddany dyskusji w całej grupie superwizyjnej z odniesieniem do teorii terapii rodzin.
  3. Siedmiogodzinną sesję superwizyjną, w trakcie której prowadzący szkolenie będą superwizować prowadzone przez aplikantów superwizje terapii rodzin z ich praktyki klinicznej (superwizja superwizji).

Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany jeden raz być w roli superwizora terapii rodziny lub pary prowadzonej przez innego uczestnika seminarium i dwa razy prezentować superwizję z własnej praktyki klinicznej.

Jak przygotować się do zajęć?

Proszę przeczytać zaproponowane na dane zajęcia lektury i przygotować się do dyskusji (teksty będziemy wysyłać mejlem osobom przyjętym na seminarium).

Każdy uczestnik powinien przygotować:

– prowadzoną przez siebie psychoterapię rodziny lub pary do superwizowania na seminarium (wskazane jest zaprezentowanie genogramu) oraz

– opis prowadzonej przez siebie superwizji.

W seminarium bierze udział do 12 uczestników.

Koszt

Koszt udziału w seminarium (45 godzin) składającym się z trzech zjazdów przy grupie 12-osobowej wynosi 1600 zł brutto dla jednego uczestnika.

Osoby prowadzące szkolenie

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro – kierownik szkolenia, prowadzący

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista psychiatrii. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Bernadetta Janusz – prowadzący

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii i etnologii. Absolwent kierunku psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 roku oraz kierunku etnologii Wydziału Historycznego w 2001 roku. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

ZGŁOSZENIA

 

Formularz zgłoszenia na seminarium: https://goo.gl/forms/yhgUI4tIUM7Qxu2G3

 

Pytania, wątpliwości, sugestie proszę wysyłać mejlem na adres: fundacja@naszlaku.org

lub telefonicznie: 607 882 232 (w godzinach 8-16)