seminarium systemowe

SEMINARIUM DLA  SUPERWIZORÓW-APLIKANTÓW

TERAPIA RODZIN I TERAPIA PAR W NURCIE SYSTEMOWYM

Seminarium otrzymało atestację zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin jako seminarium przygotowujące do certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. PTP wynaga zrealizowania 160 godzin seminariów. Udział w naszych seminariach pozwala zaliczyć 40 godzin (jeśli seminarium jest 4-dniowe) lub 60 godzin (jeśli seminarium jest 6-dniowe).

Szkolenie superwizorów-nowe zasady (plik .pdf, 149 KB)

Terminy najbliższej edycji

6-7 lipca 2024 r., prowadzi dr Barnadetta Janusz

27-28 lipca 2024 r., prowadzi prof. Bogdan de Barbaro.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia przez formularz na dole strony (decyduje kolejność zgłoszeń).

Kryteria przyjęcia uczestników

Ukończenie wcześniejszego szkolenia do certyfikatu PTP, w którym był realizowany moduł systemowy w wymiarze przynajmniej 250 godzin .

Przynajmniej trzy lata pracy jako terapeuta rodzin i par po uzyskaniu Certyfikatu Terapeuty PTP.

Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty poddawanie swojej pracy terapeutycznej z parami i rodzinami superwizji: przynajmniej 30 godzin superwizji indywidualnej oraz przynajmniej 30 godzin superwizji grupowej.

Konieczność podjęcia superwizji terapii rodzin lub terapii par (w roli superwizora) przed rozpoczęciem seminarium.

Cele szkolenia

Przygotowanie aplikantów do prowadzenia superwizji terapii rodzin, jak również superwizji konsultacji rodzinnych, prowadzonych zarówno w instytucji (np. oddział psychiatryczny) jak również w ośrodkach ambulatoryjnych, prywatnej praktyce.

Program szkolenia

Specyfika superwizji w podejściu systemowym- superwizja na żywo.

Superwizowanie sprzężeń zwrotnych w procesie terapii rodzin i terapii par.

Uwzględnianie przekazów transgeneracyjnych w procesie superwizji.

Uwzględnianie różnych „pięter systemu” w superwizji rodziny z pacjentem identyfikowanym.

Zespół reflektujący, jako metoda superwizji systemowej.

Forma zajęć

Sześć dni zajęć (realizowanych w formie dwóch trzydniowych zjazdów lub 6 kolejnych dni) trwające łącznie 60 godzin szkolenia. Każdy zjazd będzie zawierał:

  1. Zajęcia teoretyczne: omawianie i dyskusje literatury dotyczącej superwizji systemowej terapii rodzin ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w programie seminarium. Literatura może być w j. angielskim.
  2. Sesję superwizyjną, w czasie której uczestnicy seminarium będą wzajemnie superwizować procesy prowadzonej przez siebie terapii rodzin. Proces ten następnie zostanie poddany dyskusji w całej grupie superwizyjnej z odniesieniem do teorii terapii rodzin.
  3. Sesję superwizyjną, w trakcie której prowadzący szkolenie będą superwizować prowadzone przez aplikantów superwizje terapii rodzin z ich praktyki klinicznej (superwizja superwizji).

Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany jeden raz być w roli superwizora terapii rodziny lub pary prowadzonej przez innego uczestnika seminarium i dwa razy prezentować superwizję z własnej praktyki klinicznej.

Jak przygotować się do zajęć?

Proszę przeczytać zaproponowane na dane zajęcia lektury i przygotować się do dyskusji (teksty będziemy wysyłać mejlem osobom przyjętym na seminarium).

Każdy uczestnik powinien przygotować:

– prowadzoną przez siebie psychoterapię rodziny lub pary do superwizowania na seminarium (wskazane jest zaprezentowanie genogramu) oraz

– opis prowadzonej przez siebie superwizji.

W seminarium bierze udział do 12 uczestników.

Koszt

Koszt udziału w seminarium składającym się z dwóch zjazdów przy grupie 8-osobowej wynosi 3000 zł dla jednego uczestnika za dwa zjazdy.

Osoby prowadzące szkolenie

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, kierownik szkolenia.

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Bernadetta Janusz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii i etnologii. Absolwent kierunku psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 roku oraz kierunku etnologii Wydziału Historycznego w 2001 roku. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Formularz zgłoszenia na seminarium

Pytania, wątpliwości, sugestie proszę wysyłać mejlem na adres: fundacja@naszlaku.org

lub telefonicznie:  517 286 961 (w godzinach 8-16).