seminarium psychodynamiczne

SEMINARIUM DLA  SUPERWIZORÓW-APLIKANTÓW

SUPERWIZJA PAR W NURCIE PSYCHODYNAMICZNYM

Seminarium jest atestowane przez zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin jako seminarium przygotowujące do certyfikatu superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

PTP wymaga zrealizowania 160 godzin seminariów. Udział w sześciodniowym seminarium pozwala zaliczyć 60 godzin szkolenia, w czterodniowym – 40 godzin.

Zasady uzyskiwania certyfikatu superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego można znaleźć tutaj: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/jak-uzyskac-certyfikat-superwizora/

Cele szkolenia

Przygotowanie aplikantów do prowadzenia superwizji terapii par  prowadzonej zarówno w warunkach psychoterapii ambulatoryjnej, jak i w gabinetach prywatnych.

Kryteria przyjęcia uczestników

Ukończenie wcześniejszego szkolenia do certyfikatu PTP, w którym moduł psychodynamiczny wynosił nie mniej niż 200 godzin, a systemowy był zrealizowany w wymiarze przynajmniej 100 godzin.

Przynajmniej trzy lata pracy jako terapeuta par po uzyskaniu Certyfikatu Terapeuty PTP.

Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty poddawanie swojej pracy terapeutycznej z parami superwizji: przynajmniej 30 godzin superwizji indywidualnej oraz przynajmniej 30 godzin superwizji grupowej.

Zarządy SNP i SNTR zalecają, by każdy superwizor-aplikant odbył przynajmniej jedno seminarium spoza nurtu, w którym się specjalizuje. Zgodnie z tym wymogiem zapraszamy na seminarium także osoby, które nie prowadzą terapii i superwizji par, choc ich rola w części seminarium będzie bierna. Podjęcie superwizji terapii par (w roli superwizora) przed rozpoczęciem seminarium jest wskazane ale nie wymagane. Osoby, które nie będa mogły przedstawić prowadzonej przez siebie superwizji terapii par, będą superwizowały superwizję pacjentów indywidualnych. Pierwszeństwo w przyjęciu na seminarium będa mieli superwizorzy pracujący  parami.

Program szkolenia

Specyfika uwzględniania zjawiska procesu równoległego w terapii indywidualnej i w terapii par.

Prowadzenie superwizji pary w oparciu o teorię relacji z obiektem.

Prowadzenie superwizji pary w oparciu o teorię więzi.

Integracja podejść systemowego i psychodynamicznego w prowadzeniu superwizji pary.

Forma zajęć

dwa trzydniowe zjazdy trwające łącznie 60 godzin lub dwa dwudniowe zjazdy trwające łącznie 40 godzin. Każdy zjazd będzie zawierał:

  1. Zajęcia teoretyczne, na które złożą się prezentowanie i dyskusje literatury dotyczącej superwizji psychodynamicznej terapii par ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w programie seminarium. Literatura może być w j. angielskim.
  2. Sesję superwizyjna, w czasie której uczestnicy szkolenia będą wzajemnie superwizować procesy prowadzonej przez siebie terapii par. Proces ten następnie zostanie poddany dyskusji w całej grupie superwizyjnej, z odniesieniem do teorii terapii par.
  3. Sesję superwizyjną, w trakcie której prowadzący szkolenie będą superwizować prowadzone przez aplikantów superwizje terapii par z ich praktyki klinicznej.

Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany jeden raz być w roli superwizora terapii pary prowadzonej przez innego uczestnika seminarium i dwa razy prezentować superwizję z własnej praktyki klinicznej.

W seminarium bierze udział 12 lub 8 uczestników.

Terminy

24-25.02.2024 i 23-24.03.2024

Koszt

2500 zł za seminarium w dniach 24-25.02.2024 i 23-24.03.2024

Kierownik naukowy szkolenia:

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Osoby prowadzące szkolenie:

Dr Bernadetta Janusz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii i etnologii. Absolwent kierunku psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997 roku oraz kierunku etnologii Wydziału Historycznego w 2001 roku. Specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mgr Joanna Skowrońska

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, treningowy analityk grupowy, superwizor Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, superwizor IGA Londyn.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia przez poniższy formularz:

https://goo.gl/forms/Y7adEaShXLrBL3zh1

Pytania, wątpliwości, sugestie proszę wysyłać mejlem na adres: fundacja@naszlaku.org

lub telefonicznie: 517 286 961 (w godzinach 9-15).