konferencja – program

 

home

program

prelegenci

opłaty

zgłoszenie

kontakt

08:45

rejestracja

09:45

otwarcie konferencji, przywitanie

10:00

Arlene Vetere: Healing and Repair in Close Relationships

(Uzdrowienie i naprawa w bliskich związkach). Wystąpienie będzie tłumaczone na język polski.

11:10

dyskusja, prowadzenie dr Szymon Chrząstowski

11:30

przerwa kawowa

12:00

dr. hab. Mariusz Furgał: Terapeuta między tożsamościami.

12:45

dyskusja, prowadzenie Magdalena Pozarzycka

13:15

przerwa lunchowa

14:00

Hanna Pinkowska-Zielińska i dr Bartosz Zalewski: Płynne granice leczenia. Przeciwwskazania w terapii par.

Gdzie przebiega granica leczenia? Kiedy przyjmować, a kiedy nie przyjmować pary do terapii? Dylemat ten był przedmiotem najnowszego badania przeprowadzonego wśród polskich psychoterapeutek i psychoterapeutów par. Ankieta badawcza zawierała opis dziesięciu sytuacji z prośbą o ocenę, czy występują w nich przeciwwskazania do podjęcia terapii pary. Wyniki z jednej strony dają orientację co do tego, kiedy nie jest zasadne proponowanie terapii, z drugiej zaś pokazują znaczne zróżnicowanie w poglądach polskich terapeutów i terapeutek dotyczących ograniczeń pracy z parami: własnych granic osoby prowadzącej terapię, granic stosowanej metody, granic doświadczenia, granic wartości. Wyniki zachęcają do dalszej dyskusji w środowisku psychoterapeutów, którą prelegenci mają nadzieję rozpocząć z uczestnikami konferencji.

14:45

dyskusja, prowadzenie dr Bernadetta Janusz

15:15

podsumowanie konferencji, prof. Bogdan de Barbaro

15:45

zakończenie