program żałoba

PROGRAMPRELEGENTKIOPŁATYZGŁOSZENIEMIEJSCE

banner-zaloba1

od godz. 9.30 – rejestracja 

godz. 10.30,  rozpoczęcie konferencji

godz. 10.30 – 11.15, Jolanta Grabowska – Markowska: Żałoba jako odzwierciedlenie Bólu Wszechogarniającego. Psychoterapia w Hospicjum. Na podstawie doświadczeń w Hospicjum Cordis w Katowicach.

Celem wystąpienia będzie przedstawienie w oparciu o 26 letnie doświadczenie pracy w hospicjum stacjonarnym i domowym dla dorosłych i dzieci sposobów pracy z żałobą, rozumianą procesualnie, jako odzwierciedlenie Bólu Wszechogarniającego.

W pierwszej części zostaną omówione fazy stanu terminalnego, pojęcia bólu wszechogarniającego oraz jakości życia.

Z licznymi odniesieniami do materiałów archiwalnych z odbytych sesji zostaną przedstawione różne formy pracy terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem zasadności udziału chorego w terapii.

Podsumowanie pokaże, na ile włączenie psychoterapii w proces opieki nad umierającym wpływa na wzrost jakości życia chorego i rodziny.

godz. 11.15 – 12.00, dyskusja

godz. 12.00 – 12.30, przerwa

godz. 12.30 – 13.15, Bernadetta Janusz: Więź w procesie żałoby: od praktyk kulturowych do psychoterapii

W pierwszej części wystąpienie dotyczyć będzie różnych kulturowych sposobów utrzymywania więzi z osoba zmarłą i ich potencjalnych konsekwencji dla przeżywania procesu żałoby.  Następnie zostaną wprowadzone teoretyczne i kliniczne konceptualizacje pracy z żałobą z perspektywy teorii więzi.  W ostatniej części wystąpienia zostaną przedstawione elementy terapii pary będące ilustracją utrzymywania i przekształcania więzi ze zmarłym członkiem rodziny oraz konsekwencje tych procesów dla przeżywania żałoby.

 

godz. 13.15 – 14.00, dyskusja

godz. 14.00 – 14.30, przerwa

godz. 14.30 – 15.15, Beata Maciejewska-Sobczak: Niewysłowione utraty, nieprzeżyte żałoby – jak można rozumieć rozwój i psychopatologię w kontekście zdolności do przeżywania żałoby.

Wykład przedstawia podejście psychoanalityczne do problematyki rozwoju i powstawania psychopatologii (narcystycznej, borderline) w kontekście zdolności podmiotu do przeżywania utrat myślenia o nich. Autorka skoncentruje się w swoim wystąpieniu na okresie niemowlęcym i adolescencji – występujące w tych okresach traumy i związane z tym utraty, pozostając nieopracowanymi i „niepomyślanymi” mogą znacząco wpływać na powstanie organizacji narcystycznej czy borderline. Przedstawiona zostanie również koncepcja transgeneracyjnego przekazu nieprzeżytej żałoby.

godz. 15.15 – 16.00, dyskusja

godz. 16.00 – 16.30, podsumowanie i zakończenie konferencji – prowadzi prof. Bogdan de BarbaroOd godziny 20-tej zapraszamy na spotkanie nieformalne w klubie Drukarnia. ul. Nadwiślańska 1. MAPA

W Drukarni nie ma jedzenia. Jest wiele napojów i sporo przestrzeni.