Regulacja zawodu psychoterapeuty

W listopadzie 2022 r. temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii.

Po intensywnych dyskusjach udało się wypracować takie stanowisko, które popiera bardzo wiele organizacji (w tym nasza) zrzeszających psychoterapeutów w Polsce. W skrócie: stanowisko to sprzeciwia się regulacjom proponowanym w rozporządzeniu i postuluje regulację zawodu psychoterapeuty na drodze ustawy.

Prosiliśmy Państwa o wzięcie udziału w publicznych konsultacjach tego projektu. Czekamy teraz na decyzje Ministerstwa Zdrowia.

Uwagi do projektu rozporządzenia mżna nadal przeczytać na stronie SNP PTP: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/

Dlaczego ustawa o zawodzie psychoterapeuty wydaje się lepszym sposobem regulacji niż rozporządzenie lub korekta ustawy o ochronie zdrowia psychcznego? Zestawienie argumentów znajdziecie Pąństwo tutaj: Porównanie stanu aktualnego oraz możliwych regulacji zawodu psychoterapeuty

Trwają rozmowy między przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i organizacji profesjonalnych. Będziemy tutaj informować o ich efektach.