grupa genogramowa Ryszarda Matląga

W ujęciu międzypokoleniowym w terapii rodzin, bieżące wzorce rodzinne mają swoje źródła w nierozwiązanych problemach poprzednich pokoleń. Badanie przekazu międzygeneracyjnego pozwala zrozumieć powiązania między tym, jak członkowie rodziny tworzą związki, dzielą się władzą, przeżywają intymność itd., a dawniejszymi rodzinnymi wzorcami zachowania w poprzednich pokoleniach. Doświadczenia te mogą posiadać reprezentację w rodzinnych narracjach i być w ten sposób dostępne wglądowi i przepracowaniu, ale też mogą stanowić „białe plamy”, które manifestują się w sposób nieświadomy. Genogram jest techniką terapii pozwalającą na przyglądanie się tym przekazom w sposób pozwalający na bliższe zrozumienie doświadczeń wcześniejszych pokoleń, dzięki czemu mogą one być integrowane z narracją aktualnego życia. Szczególnie przydatne w tym procesie może być doświadczenie pracy w małej grupie, które pozwala na spojrzenie na rzeczywistość własnej rodziny z wielu różnych perspektyw. Takie doświadczenie może być cenne dla psychoterapeutów – nie tylko tych pracujących z rodzinami – w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Warsztat jest przeznaczony dla psychoterapeutów w trakcie szkolenia lub po certyfikacie.

Grupa jest planowana dla 6 osób. 

Udział w grupie pozwala zaliczyć 50 godzin tzw. doświadczenia własnego osobom przygotowującym się do certyfikatu psychoterapeuty.

Daty:

Grupa przełożona z 2021 r (lista zamknięta): 

12-13 marca 2022

sobota g. 9.00 – 20.00

niedziela g. 8.00 – 17.00

9-10 lipca 2022

sobota 9.00 – 17.30

niedziela 8. 00 – 17.00

 

Nowa grupa (przyjmujemy zgłoszenia):

4-5 czerwca 2022

sobota g. 9.00 – 20.00

niedziela g. 8.00 – 17.00

8-9 października 2022

sobota 9.00 – 17.30

niedziela 8. 00 – 17.00

Opłaty:

I zjazd 900 zł

II zjazd 800 zł

Prosimy o wysłanie zgłoszenia przez formularz poniżej. Po zebraniu wystarczającej ilości uczestników powiadomimy Państwa mejlem i zaproponujemy krótką rozmowę (online) z Prowadzącym.

Następnie wyślemy fakturę do opłacenia. Proszę nie wpłacać pieniędzy przed otrzymaniem faktury.

Warsztat jest traktowany jako całość. Nieobecność na pojedynczym spotkaniu nie zwalnia uczestników z płatności.

Formularz zgłoszeniowy

REZYGNACJA I ZWROT:

W przypadku zrezygnowania z udziału grupie zwracamy:

  • całość wpłaty, jeśli rezygnacja jest zgłoszona przynajmniej miesiąc przed pierwszym zjazdem,
  • połowę wpłaty, jeśli rezygnacja jest zgłoszona mniej niż miesiąc, ale więcej niż tydzień przed pierwszym zjazdem,
  • jeśli rezygnacja jest zgłoszona mniej niż tydzień przed pierwszym zjazdem, wpłata nie podlega zwrotowi.