grupa genogramowa Jakuba Bobrzyńskiego

W ujęciu międzypokoleniowym w terapii rodzin, bieżące wzorce rodzinne mają swoje źródła w nierozwiązanych problemach poprzednich pokoleń. Badanie przekazu międzygeneracyjnego pozwala zrozumieć powiązania między tym, jak członkowie rodziny tworzą związki, dzielą się władzą, przeżywają intymność itd., a dawniejszymi rodzinnymi wzorcami zachowania w poprzednich pokoleniach. Doświadczenia te mogą posiadać reprezentację w rodzinnych narracjach i być w ten sposób dostępne wglądowi i przepracowaniu, ale też mogą stanowić „białe plamy”, które manifestują się w sposób nieświadomy. Genogram jest techniką terapii pozwalającą na przyglądanie się tym przekazom w sposób pozwalający na bliższe zrozumienie doświadczeń wcześniejszych pokoleń, dzięki czemu mogą one być integrowane z narracją aktualnego życia. Szczególnie przydatne w tym procesie może być doświadczenie pracy w małej grupie, które pozwala na spojrzenie na rzeczywistość własnej rodziny z wielu różnych, czasami sprzecznych, perspektyw. Takie doświadczenie może być cenne dla psychoterapeutów – nie tylko tych pracujących z rodzinami – w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Warsztat jest przeznaczony dla psychoterapeutów.

Grupa: 5-6 osób. Psychoterapeuci w trakcie szkolenia lub po certyfikacie.

Daty:

24.11/2019, niedziela 10-15 (5 godzin)

25-26.01.2020, sob. 10-18; niedz. 8-16 (16 godzin, w tym przerwy obiadowe – po 1h)

10-11.10.2020, sob. 10-18; niedz. 8-16 (16 godzin, w tym przerwy obiadowe – po 1h)

Opłaty:

I zjazd 200 zł

II zjazd 500 zł

III zjazd 500 zł

Prosimy o wysłanie zgłoszenia. Po zebraniu wystarczającej ilości uczestników powiadomimy Państwa mejlem i wyślemy fakturę do opłacenia. Proszę nie wpłacać pieniędzy przed otrzymaniem faktury.

Warsztat jest traktowany jako całość. Nieobecność na pojedynczym spotkaniu nie zwalnia uczestników z płatności.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z prowadzącym: kubabobrzynski@interia.pl

Formularz zgłoszeniowy