grupa genogramowa Jakuba Bobrzyńskiego

W ujęciu międzypokoleniowym w terapii rodzin, bieżące wzorce rodzinne mają swoje źródła w nierozwiązanych problemach poprzednich pokoleń. Badanie przekazu międzygeneracyjnego pozwala zrozumieć powiązania pomiędzy tym, jak członkowie rodziny tworzą związki, dzielą się władzą, przeżywają intymność itd., a dawniejszymi wzorcami zachowania w rodzinie. Doświadczenia te mogą posiadać reprezentację w rodzinnych narracjach i być w ten sposób dostępne wglądowi i przepracowaniu, ale też mogą stanowić „białe plamy”, które manifestują się w sposób nieświadomy. Genogram jest techniką terapii pozwalającą na przyglądanie się tym przekazom w sposób, dzięki któremu doświadczenia wcześniejszych pokoleń stają się bliższe i mogą być integrowane z narracją aktualnego życia. Szczególnie przydatne w tym procesie może być doświadczenie pracy w małej grupie, które pozwala na spojrzenie na rzeczywistość własnej rodziny z wielu różnych, czasami sprzecznych, perspektyw. Takie doświadczenie może być cenne dla psychoterapeutów – nie tylko tych pracujących z rodzinami – w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Warsztat jest przeznaczony dla psychoterapeutów.

Grupa: 6 osób, psychoterapeuci w trakcie szkolenia lub po certyfikacie.

Daty:

2.07.2016 (sobota), 8 godzin (10-18)

17-18.09.2016 (sobota-niedziela), 16 godzin (sob. 10-18; niedz. 8-16)

3-4.12.2016 (sobota), 16 godzin (sob. 10-18; niedz. 8-16)

Cena:  łącznie 1200 zł za cały warsztat, płatne przed spotkaniami w ratach 240, 480, 480  zł.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu 53 godzin szkoleniowych (53 x 45 minut), które uznawane jest przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jako tzw. doświadczenie własne. Prowadzący jest certyfikowanym terapeutą PTP i superwizorem-aplikantem.

Warsztat jest traktowany jako całość. Nieobecność na pojedynczym spotkaniu nie zwalnia uczestników z płatności.

Formularz zgłoszeniowy

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z prowadzącym: kubabobrzynski@interia.pl