konferencja – prelegenci

home

program

prelegenci

opłaty

zgłoszenie

kontakt

prof. Barbara Józefik

Prof. dr hab., specjalistka psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka EuropeanAssociation for Psychotherapy. Kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości indywidualnej i narodowej, problematyka gender, zjawiska w przebiegu procesu psychoterapii. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji, w tym prac monograficznych. Członkini międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Academy i European Family Therapy Association, organizatorka wielu konferencji naukowych, współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i jej była przewodnicząca, członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, była przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, założycielka Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii w tym Terapii Rodzin. Kierowniczka m.in. szkolenia specjalistycznego w zakresie systemowej terapii rodzin. Współautorka i kierowniczka szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków a od 2018 w ramach Fundacji KONTEKST na rzecz Psychoterapii i Terapii Rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i badawczej.


Agnieszka Ryss

Jest psychologiem i psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie certyfikacji. Pracuje od wielu lat w Krakowskim Ośrodku Terapii, prowadzi też prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Krakowskim Ośrodku Diagnozy i Psychoterapii. Współzałożycielka Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd. Praktykuje psychoterapię indywidualną i grupową dzieci. Aktualnie, z terapeutkami Zespołu Terapii Rodzin KOT, współtworzy nowatorski projekt wspólnej diagnozy dziecka i rodziny. Inspiracją w jej pracy jest realizacja psychoterapii w praktyce, jak też konceptualizacja zjawisk psychoterapii dzieci.

Urszula Turyna

Jest psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie certyfikacji. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii „Mały Książę” oraz w Krakowskim Ośrodku Terapii. Współzałożycielka Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd. Interesuje się głownie pracą praktyczną z dziećmi, indywidualnie i grupowo. Publikuje artykuły dotyczące zjawisk w psychoterapii dzieci. W ramach Stowarzyszenia od 2015 roku organizuje wyjazdy terapeutyczne „Myśli Gąsienicy” dla rodziców po deprywacjach i ich dzieci. Swoją wiedzą dzieli się na różnych warsztatach i wykładach.


Małgorzata Osielczak-Stawinoga

Psycholog, certyfikowna psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, gdzie prowadzi terapię par i rodzin.  Interesuje się m.in. przekazem transgeneracyjnym w rodzinach oraz włączaniem dzieci w problemy pary. Ceni doświadczenie pracy w koterapii. W gabinecie pracuje z pacjentami indywidualnymi. Bliskie jest jej myślenie psychodynamiczne i systemowe.

Roman Pracki

Doktor teologii, psychoterapeuta, prowadzi terapię par i rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz terapię indywidualną w gabinecie prywatnym, pracuje w nurcie systemowym i psychodynamicznym.