konferencja – opłaty

program

prelegenci

opłaty

zgłoszenie

kontakt

Opłata za udział w konferencji online wynosi 100 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

BNP Paribas S.A
FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
50 1750 0012 0000 0000 4090 9923

W tytule wpłaty proszę wpisać: „imię i nazwisko, udział w konferencji 27 marca”.

Faktury na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego wyślemy e-mailem.

 

Regulamin zwrotów opłat:

W sytuacji rezygnacji z udziału w konferencji zwrocimy Państwu opłatę w zależności od terminu rezygnacji:

Do 28 lutego 2021 r. włącznie: 100% wpłaconej kwoty
Od 1 marca do 15 marca 2021 r.: 50% wpłaconej kwoty
Od 16 marca: nie dokonujemy zwrotów opłaty