konferencja – kontakt

w sprawach programu, organizacji:

terapiaparirodzin@gmail.com

w sprawach opłat, faktur:

Anna Kazberuk, fundacja@naszlaku.org, tel. 517 286 961