nasi terapeuci

Zespół terapeytyczny w Fundacji Na Szlaku to psychoterapeuci o wykształceniu psychiatrycznym, psychologicznym lub pokrewnym. Większość naszych pracowników to terapeuci certyfikowani przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, pozostali są w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu (w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym lub Psychologicznym). Wszyscy nasi terapeuci zajmują się prowadzeniem terapii par, małżeństw i rodzin, niektórzy dodatkowo specjalizują się także w innych obszarach (terapia dzieci, rodzin z FAS, problemów uzależnienia, prowadzenie grup terapeutycznych, superwizyjnych i in.).

Obecnie w skład zespołu wchodzą:

bednarzKlaudia Bednarz – psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z dorosłymi, a także dziećmi i młodzieżą. W Fundacji prowadzi psychoterapię par i rodzin.
Martyna ChwalMartyna Chwal-Błasińska – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy PTP. W Fundacji prowadzi psychoterapię par, małżeństw i rodzin.
Natalia Czapnik-Kostanek - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy PTP. Obecnie w trakcie Specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz psychoterapię indywidualną ,w tym również osób w podeszłym wieku. Obecnie na urlopie macierzyńskim.
DąbrowskaBeata Dąbrowska – socjolog, psychoterapeuta, superwizor pracy socjalnej, superwizor Wideotreningu Komunikacji (VIT), terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Prowadzi psychoterapię par i rodzin.
Wojciech-Drathdr Wojciech Drath – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin "Na szlaku" i kieruje zespołem gabinetów psychoterapii "Pracownia Nad Sobą".
GdowskaKatarzyna Gdowska – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Fundacji prowadzi terapie rodzin i par, grupy genogramowe dla terapeutów oraz zajęcia na kursie psychoterapii.
Magdalena Grubich – pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi psychoterapię par i rodzin, także z problemem FAS, członek zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie dwuletniego Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych.
Tomasz-Kołodziejczyk_mnTomasz Kołodziejczyk – psycholog, psychoterapeuta.
Magda KrupaMagda Krupa – psycholog, psychoterapeuta, pracuje z rodzinami i dziećmi.
Ryszard MatlągRyszard Matląg – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor - aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin. Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.
MarkiewiczKonrad Markiewicz – pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada także Certyfikat Terapeuty i Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje z rodzinami, osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.
Osielczak-StawinogaMałgorzata Osielczak-Stawinoga – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Magdalena Pozarzycka – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna dorosłych, psychoterapia par i rodzin.
Roman Prackidr Roman Pracki - teolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
monika_rogozdr Monika Rogoż – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Aleksandra Siódmak - psycholog, psychoonkolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 854). Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par.
Wojciech Sowa – psycholog, psychoterapeuta. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Współpracownicy:

Maria Tumidajewicz - psycholog, kulturoznawca, psychoterapeuta. Ukończyła pięcioletni kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Pracuje z parami, osobami dorosłymi, a także z dziećmi i młodzieżą.
Katarzyna Siemieniuk - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz kurs Podstawowych Umiejętności Pracy metodą Treningu Grupowego BAZA. Współpracuje m.in. z Poradnią dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju. Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami.
Karolina Końska - psycholog, magister filozofii. W trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię par i rodzin. Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.

Koterapeuci:

Michał Niewiński

Michał Sabal

Karolina Sobierska

Przyjmowanie zgłoszeń do terapii:

Anna Skrzybalska, psycholog, w trakcie kursu psychoterapii. Pracuje w godzinach 8.00-14.00

Władze Fundacji:

Barbaro_wwwBogdan de Barbaro – członek Rady Fundacji
BobrzynskiJakub Bobrzyński – członek Rady Fundacji
FurgałMariusz Furgał – przewodniczący Rady Fundacji
GdowskaKatarzyna Gdowska – członek Rady Fundacji
Izabela Janeczek - członek Rady Fundacji
Janusz_wwwBernadetta Janusz – członek Rady Fundacji
Wojciech-DrathWojciech Drath – wiceprezes zarządu
Anna Kazberuk – prezes zarządu, kierownik Fundacji
Ilona Kołbik - członek Rady Fundacji
Magdalena Grubich – członek zarządu
Magdalena Pozarzycka – członek zarządu
Wojciech Sowa – sekretarz zarządu

Pracę terapeutyczną zespołu superwizjuje pan Tomasz Ptak, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, lekarz psychiatra.

Relacje wenątrz zespołu superwizuje pani Joanna Skowrońska, psychoterapeuta, superwizor, analityk grupowy, członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.