Zespół Terapeutyczny

Osoby prowadzące terapię w Fundacji Na Szlaku to psychoterapeuci o wykształceniu psychiatrycznym, psychologicznym lub pokrewnym. Większość naszych pracowników to terapeuci certyfikowani przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, pozostali są w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu (w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym lub Psychologicznym). Wszyscy nasi terapeuci zajmują się prowadzeniem terapii par, małżeństw i rodzin, część z nich prowadzi w Fundacji także terapię indywidualną. Niektórzy dodatkowo specjalizują się także w innych obszarach (terapia dzieci, rodzin z FAS, problemów uzależnienia, prowadzenie grup terapeutycznych i in.)

Obecnie w skład zespołu terapeutycznego wchodzą:

bednarzKlaudia Bednarz – psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz psychoterapię indywidualną. Pracuje z dorosłymi, a także dziećmi i młodzieżą.
Martyna ChwalMartyna Chwal-Błasińska – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy PTP, w Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Jest doktorantką Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki UJ CM, zajmuje się badaniem lekooporności w zaburzeniach nastroju i badaniem procesów rodzinnych.
Natalia Czapnik-Kostanek - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy PTP. Ukończyła Całościowe Szkolenie psychoterapeutyczne, obecnie w trakcie Specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz psychoterapię indywidualną ,w tym również osób w podeszłym wieku.
DąbrowskaBeata Dąbrowska – socjolog, psychoterapeuta, superwizor pracy socjalnej, superwizor Wideotreningu Komunikacji (VIT), terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Prowadzi psychoterapię par i rodzin, coaching rodzicielski, superwizje zespołów.
Wojciech-Drathdr Wojciech Drath – psycholog, psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin "Na szlaku" i kieruje zespołem gabinetów psychoterapii "Pracownia Nad Sobą".
GdowskaKatarzyna Gdowska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 430), superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Magdalena Grubich – pedagog, psychoterapeuta, pracuje z rodzinami, także z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi wywołanymi alkoholem.
Tomasz-Kołodziejczyk_mnTomasz Kołodziejczyk – psycholog, psychoterapeuta.
Magda KrupaMagda Krupa – psycholog, psychoterapeuta, pracuje z rodzinami i dziećmi.
Ryszard MatlągRyszard Matląg – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin. Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.
MarkiewiczKonrad Markiewicz – pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada także Certyfikat Terapeuty i Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje z rodzinami, osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.
Osielczak-StawinogaMałgorzata Osielczak-Stawinoga – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Magdalena Pozarzycka – psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 587), superwizor-aplikant PTP. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna dorosłych, psychoterapia par i rodzin.
Roman PrackiRoman Pracki – teolog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię par i małżeństw oraz terapię indywidualną. Pracuje z osobami dorosłymi.
monika_rogozMonika Rogoż – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
SiódmakAleksandra Siódmak - psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par.
sowaWojciech Sowa – psycholog, psychoterapeuta. Certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

 

koterapeutki:

Wioleta Micek

Karolina Końska

Karolina Ogarek

Agata Siwiec

Przyjmowanie zgłoszeń do terapii:

Anna Skrzybalska, studentka V roku psychologii, w trakcie kursu psychoterapii. Pracuje w godzinach 8.00-13.00
Małgorzata Petlic, psycholog, pracuje w godzinach 12.00-20.00